Teckna Japans första superhjältar i manga stil

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Dalarna, Region Gävleborg

Målsättning

Målsättningen är att eleverna får lära sig att teckna en flera tusen år gammal fantastisk berättelse, som påverkat Japans historia ända in i vår tid.
Dessutom att både elever och lärare hittar nya sätt att ta till sig kunskap i flera olika ämnen, på ett lustfyllt sätt, genom bildberättande.

Beskrivning

Eleverna får höra och teckna en över två tusen år gammal japansk myt som påverkat Japans historia. Samtidigt får de lära sig varför manga blivit så populärt i hela världen och får en fantasieggande beskrivning av Japans historia.

Berättelsen, eller myten, fortsätter och övergår till modern historia. Eleverna får teckna två figurer, som kom till Japan från en annan kontinent, efter en enorm katastrof. Dessa två, idag mycket kända figurer, gav inspiration till tecknaren Tezuka, som skapade den första japanska manga figuren.

Koppling till Lgr 11:

Religion:
”Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid”

Samhällskunskap:
”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt"

Svenska:
”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”

Bild:
”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden”
”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”
"analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner"
"Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder"

Tillvägagångssätt

Efter att skapande skolan projektet ”Teckna Japans första superhjältar i manga stil” har bokats får skolan i god tid material i form av pdf, övningsblad, bildspel, lärarhandledning och övrig info.
Lektionen börjar med att Esbjörn visar hur man kan teckna figurerna i berättelsen, och eleverna har möjlighet att använda övningsblad för att teckna och färglägga figurerna på sitt eget sätt.
De får under tecknandet gissa vad som händer.
Vi går igenom ett bildspel som visar hur den urgamla viktiga myten övergår till historia och hur den påverkar Japan idag, bl a hur dess flagga ser ut, och deras unika tidräkning.
Efter bildspelet som avslutats med andra världskrigets slut, får de teckna två figurer från USA, som blev väldigt populära och inspirerade till den första moderna manga-figuren.
Det sker i form av ledtrådar där de själva har möjlighet att lista ut de olika sambanden.
Man kan sedan resonera om när de tänker sig att myt övergår till fakta, fysik och historia.

Lokalbehov

Vanligt klassrum med bord för varje elev.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf i förväg. Kopieringspapper A4, utskrivna övningsblad, som skickas i förväg i pdf-form, färgpennor, suddgummi och tuschpennor för eleverna. Whiteboard, tuschpennor och utskrivna instruktionsblad som skickas i förväg.

Konstnär
Esbjörn Jorsäter
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap
Period
30 september, 2020 - 12 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
2950 kr exkl moms
1500 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet