Teckna Japans första superhjältar i mangastil

Med hjälp av en flera tusen år gammal japansk myt tar vi oss an teckning som konstform.

Med hjälp av en flera tusen år gammal japansk myt tar vi oss an teckning som konstform.

Beskrivning

Vi börjar med en 2000 år gammal japansk myt om två superhjältar, som kom att påverka Japan ända in i vår tid. Eleverna får teckna sina egna varianter av de japanska figurerna från myten, och samtidigt höra om hur myten påverkat Japan och även manga in i nutiden. De får även insyn i varför manga blivit så populärt i hela världen. Jag kommer även att beskriva hur jag, som inte är uppväxt med manga, fick en nytändning i mitt tecknande när jag studerade manga. Jag blev inspirerad av hur man i Japan läser bild på ett annat sätt, med andra symboler för att skildra känslouttryck och stämningar. Manga är nu den snabbast växande teckningsstilen i Sverige bland barn och unga vuxna – i Teckna Japans första superhjältar i mangastil får alla testa på detta populära bildberättande!

Målsättning

Målet med projektet är att eleverna får lära sig grundläggande teknik i att teckna manga och på samma gång en fantastieggande historielektion om det japanska samhället. Både elever och lärare får också verktyg för att med bildberättande lära ut och ta till sig kunskap i olika ämnen på ett lustfyllt sätt. Teckna Japans första superhjältar har också förankring i läroplanen (Lgr11) i religion, samhällskunskap, svenska och bild.

Tillvägagångssätt

Inför mitt besök har skolan i god tid fått material i form av pdf:er med övningsblad, bildspel, lärarhandledning och övrig info.

Besöket inleds med att jag visar hur man kan teckna figurerna i berättelsen.

Eleverna får övningsblad för att teckna och färglägga figurerna efter egen fantasi.

Under tiden ska eleverna gissa vad som händer i historien som jag berättar.

Vi går igenom ett bildspel som visar hur den urgamla myten övergår i historia och hur den påverkat Japan idag, bland annat i hur deras flagga ser ut, och deras unika tideräkning.

Eleverna får teckna två figurer från USA, som blev väldigt populära efter andra världskriget och som inspirerade till den första moderna mangafiguren.

Under tiden förs också resonemang om hur myt övergår i fakta, fysik och historia.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med whiteboard, bord och stolar.
- Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf och vid önskemål även video. Om det finns HDMI1 sladd kopplat till projektorn, har jag adapter, som kan styra bildspel från mobil. Alternativt att jag skickar bildspel i önskat format (pdf, power point eller keynote) till skolan, som kan visa på egen dator.

Särskilt för detta projekt

Material som behövs:
- Kopieringspapper i A4, färgpennor, suddgummi och tuschpennor.
- Utskrivna övningsblad och instruktionsblad som skickas i förväg i pdf.

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning, Teckning, Illustration

Tema

Handens kunskap, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Dalarna, Region Gävleborg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →