TECKNA & TÄNK

Region Skåne

Målsättning

Målsättningen är att använda ett direkt, roligt och kreativt sätt att lära sig nya saker.

Beskrivning

Beskrivning av Skapande skola projektet:
Teckna och Tänk skiljer sig från skolämnet Bild på så sätt att det är andra saker än att teckna vi lär oss - vi lär oss genom att teckna!
Tecknandet är i denna workshop i första hand ett verktyg för att kommunicera med sig själv.
Genom att teckna av något konkret; en växt eller en insekt uppkommer frågor om detaljer och funktioner som lär oss mer och förankrar vår kunskap.
Abstrakta begrepp såsom balans, olika materials utseende, och olika skeenden kan bli mer begripliga när de illustreras med teckningar.
Det är via teckningsprocessen och den visuella återkopplingen vi tvingas tänka. Ibland sitter kunskapen i händerna.
HÄR ÄR EXEMPEL PÅ TECKNA OCH TÄNK- WORK-SHOPPAR KOPPLAT TILL OLIKA ÄMNEN:
•Biologi
- djur växter och organismer
- människans inre organ och dess funktioner
•Geografi
- olika landskap och städer
•Historia •Hembygdskunskap
-historiska kläder, verktyg och bostäder
-det lokala
•Religon
- religiösa symboler och byggnader
•Teknik
- broar, verktyg
•Hem- och konsumentkunskap
- hushållsredskap
- matdesign
•Fysik
-planeternas utseende och storleksförhållandena
- mekanik
- färglära
•Kemi
- utseendet på olika material
- tröghet i vätskor
•Idrott och hälsa
-kroppens fysiska möjligheter och begränsningar
•Slöjd •Samhällskunskap
- hållbar design; möbler, kläder
-tekniska lösningar på självupplevda problem
-symboler
•Matematik
- fraktaler, upprepningar i naturen
- geometri
-gyllene snittet i praktiken
•Språk
- olika skrivtecken i olika språk, t.ex. bildskrift och emojis
-vad händer när man kombinerar språk och bild
- bilder som skapar texter
•Musik
-teckna som det låter
-vilka bilder skapar musiken

Tillvägagångssätt

I samråd med skolan/läraren väljs ett lämpligt ämne ur pågående kursplan. Vi planerar hur eleverna kan arbeta kreativt med ämnet under min handledning. När planeringen är klar möter jag upp eleverna på vald plats och genomför workshopen med dem. Eleverna har med sig lämpliga hjälpmedel (penna, papper, alternativt padda eller laptop).
Både helklasser, halvklasser, grupper med särskilda behov.

Lokalbehov

- Ett vanligt klassrum/rum med bord.
- En videoprojektor kan vara bra för gemensamma diskussioner i klassrum.
- Beroende på ämnesval kan det passa att vara utomhus eller t.ex i ett museum.

Bra att tänka på/förberedelser/material

- Papper, penna, suddgummi
- Underlag om arbetet sker utanför skolan
- Padda/laptop/telefon med lämpligt ritprogram om eleverna ska teckna digitalt.

Konstnär
Carin Carlsson
Illustratörcentrum
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem
Typ av aktivitet
Process & tema lång - 5 tillfällen (5x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Biologi, Slöjd, Teckenspråk för hörande, Religionskunskap, Samhällskunskap, Dans, Kemi, Teknik, Matematik, Svenska
Period
01 mars, 2020 - 31 maj, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
41450 kr exkl moms
40000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet