TECKNA & TÄNK

Beskrivning

Beskrivning av Skapande skola projektet:
Teckna och Tänk skiljer sig från skolämnet Bild på så sätt att det är andra saker än att teckna vi lär oss - vi lär oss genom att teckna!
Tecknandet är i denna workshop i första hand ett verktyg för att kommunicera med sig själv.
Genom att teckna av något konkret; en växt eller en insekt uppkommer frågor om detaljer och funktioner som lär oss mer och förankrar vår kunskap.
Abstrakta begrepp såsom balans, olika materials utseende, och olika skeenden kan bli mer begripliga när de illustreras med teckningar.
Det är via teckningsprocessen och den visuella återkopplingen vi tvingas tänka. Ibland sitter kunskapen i händerna.
HÄR ÄR EXEMPEL PÅ TECKNA OCH TÄNK- WORK-SHOPPAR KOPPLAT TILL OLIKA ÄMNEN:
•Biologi
- djur växter och organismer
- människans inre organ och dess funktioner
•Geografi
- olika landskap och städer
•Historia •Hembygdskunskap
-historiska kläder, verktyg och bostäder
-det lokala
•Religon
- religiösa symboler och byggnader
•Teknik
- broar, verktyg
•Hem- och konsumentkunskap
- hushållsredskap
- matdesign
•Fysik
-planeternas utseende och storleksförhållandena
- mekanik
- färglära
•Kemi
- utseendet på olika material
- tröghet i vätskor
•Idrott och hälsa
-kroppens fysiska möjligheter och begränsningar
•Slöjd •Samhällskunskap
- hållbar design; möbler, kläder
-tekniska lösningar på självupplevda problem
-symboler
•Matematik
- fraktaler, upprepningar i naturen
- geometri
-gyllene snittet i praktiken
•Språk
- olika skrivtecken i olika språk, t.ex. bildskrift och emojis
-vad händer när man kombinerar språk och bild
- bilder som skapar texter
•Musik
-teckna som det låter
-vilka bilder skapar musiken

Målsättning

Målsättningen är att använda ett direkt, roligt och kreativt sätt att lära sig nya saker.

Tillvägagångssätt

I samråd med skolan/läraren väljs ett lämpligt ämne ur pågående kursplan. Vi planerar hur eleverna kan arbeta kreativt med ämnet under min handledning. När planeringen är klar möter jag upp eleverna på vald plats och genomför workshopen med dem. Eleverna har med sig lämpliga hjälpmedel (penna, papper, alternativt padda eller laptop).
Både helklasser, halvklasser, grupper med särskilda behov.

Lokalbehov och teknik

- Ett vanligt klassrum/rum med bord.
- En videoprojektor kan vara bra för gemensamma diskussioner i klassrum.
- Beroende på ämnesval kan det passa att vara utomhus eller t.ex i ett museum.

Särskilt för detta projekt

- Papper, penna, suddgummi
- Underlag om arbetet sker utanför skolan
- Padda/laptop/telefon med lämpligt ritprogram om eleverna ska teckna digitalt.

Carin Carlsson

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Process & tema lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Relaterade skolämnen

Biologi, Slöjd, Teckenspråk för hörande, Religionskunskap, Samhällskunskap, Dans, Kemi, Teknik, Matematik, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

41450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.