Teckningsprojekt

Beskrivning

Teckning kan ofta ge en överraskning när man observerar ett objekt, en person eller ett landskap. När handen styr pennan, kolet, kritan, eller pastellen och lämnar ett avtryck, ett tecken på papperet så inser eleven att något händer. Med observationen följer pennan hjärnans flöde! Teckningen är vital och den tillhör livet. Med tecknandet och teckningen kan eleven forma en mer abstrakt tanke. I koncentrationstillståndet vilar sig hjärnan från dagens larm.

Målsättning

Målsättningen med denna kurs är att eleverna genom att teckna på ett lekfullt sätt utvecklar förmågan att uppfatta saker och ting i sin omgivning. Att teckna ställer om hjärnan till ett mer koncentrerat tillstånd för seende. Tecknandet övar upp funktionerna hos hjärnans högra halva och det kan hjälpa eleverna att uppnå nya kreativa lösningar på utmaningar, vare sig det är personliga eller allmängiltiga frågeställningar.

Tillvägagångssätt

När temat är bestämt utifrån ämnet börjar vi med att jobba abstrakt med fritt tecknande eller avbildande - dvs att eleven ritar av något i den nära omgivningen.

Var och en väljer själv verktyg att rita med och material att teckna på.

Därefter går vi in i den kontemplativa processen av att upptäcka verkligheten genom själva tecknandet. Jag berättar om grundläggande regler för att teckna. Jag guidar och uppmuntrar var och en av eleverna utifrån deras olika nivå och kapacitet.

Resultaten kan bli roligt och mycket överraskande för alla!

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum eller en bild- och formsal.

Särskilt för detta projekt

- Pennor, kritor, kol, akvarellfärg, papper, kartong.
- Vid beställning och överenskommelse lämnar jag en lista över det material som behövs.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Kemi, Idrott och hälsa, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →