Teckningsprojekt

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna

Målsättning

Målsättningen med denna kurs är att eleverna genom att teckna på ett lekfullt sätt utvecklar förmågan att uppfatta saker och ting i sin omgivning. Att teckna ställer om hjärnan till ett mer koncentrerat tillstånd för seende. Tecknandet övar upp funktionerna hos hjärnans högra halva och det kan hjälpa eleverna att uppnå nya kreativa lösningar på utmaningar, vare sig det är personliga eller allmängiltiga frågeställningar.

Beskrivning

Teckning kan ofta ge en överraskning när man observerar ett objekt, en person eller ett landskap. När handen styr pennan, kolet, kritan, eller pastellen och lämnar ett avtryck, ett tecken på papperet så inser eleven att något händer. Med observationen följer pennan hjärnans flöde! Teckningen är vital och den tillhör livet. Med tecknandet och teckningen kan eleven forma en mer abstrakt tanke. I koncentrationstillståndet vilar sig hjärnan från dagens larm.

Tillvägagångssätt

När temat är bestämt utifrån ämnet börjar vi med att jobba abstrakt med fritt tecknande eller avbildande - dvs att eleven ritar av något i den nära omgivningen. Var och en väljer själv verktyg att rita med och material att teckna på. Därefter går vi in i den kontemplativa processen av att upptäcka verkligheten genom själva tecknandet. Jag berättar om grundläggande regler för att teckna. Jag guidar och uppmuntrar var och en av eleverna utifrån deras olika nivå och kapacitet.

Resultaten kan bli roligt och mycket överraskande för alla!

Lokalbehov

Vanligt klassrum eller en bild- och formsal.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Pennor, kritor, kol, akvarellfärg, papper, kartong.
Vid beställning och överenskommelse lämnar jag en lista över det material som behövs.

Konstnär
Berta Guerra Aredal
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Kemi, Idrott och hälsa, Biologi
Period
05 oktober, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet