TICTOC

Beskrivning

Vi fördjupar oss i frågor som berör vårt engagemang och vår relation till digitala appar som till exempel tictoc. Med utgångspunkt i det samtal som uppstår i klassen arbetar eleverna med individuella gestaltningar i lertavlor. Med en uråldrig teknik tar vi ett grepp om en digital samtid. 

Teknik: keramiskt hantverk, lera, underglasyrfärger, glasyr, bränning.  

Målsättning

-

Tillvägagångssätt

Inkluderar pedagogisk workshop med två konstnärer, material, keramisk bränning. 
Om skolan har önskemål om att projektet ska resultera i ett permanent verk kan detta diskuteras och beroende på antalet klasser kan detta inkluderas och beräknas.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

*Ersättning för resor utanför Malmö tillkommer.

Årskurs

Åk 4-6, Gymnasie, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Digitalt

Tema

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →