Tivoli

Beskrivning

Efter byggandet av tivolit skapar vi animerade filmer som utspelar sig i tivolit.

Målsättning

Vi skapar ett tivoli i återvinningsmaterial.

Tillvägagångssätt

Vi bygger med limpistol och återvinningsmaterial.
Animering med hjälp av iPads och stop motionteknik.

Lokalbehov och teknik

Gärna ett tomt rum men det går även att jobba i klassrummet.

Särskilt för detta projekt

Insamling av återvinningsmaterial.

Erik Hedman

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →