Tusen bilder

Rörlig bild ger röst och skapar identitet. Med filmens språk kan vi uttrycka oss själva, och förmedla våra budskap.

Rörlig bild ger röst och skapar identitet. Med filmens språk kan vi uttrycka oss själva, och förmedla våra budskap.

Beskrivning

Aktivism, poesi eller en presentation av dej själv, vad vill du förmedla genom filmens språk? I Tusen bilder producerar ungdomar korta filmer som kan innehålla allt från den perfekta jobbsökar-pitchen till en poetisk uppmaning om att förändra världen. Rörlig bild ger den som behärskar den en röst och i projektet introduceras eleverna till olika filmiska grepp. Eleverna får lära sig om propagandafilmens tekniker som jämförs med samtida reklam och aktivistisk film och vi prövar att jobbar med olika kameror och redigering. Eleverna får också lära sig hur en genomför en egen presentation och öva på att intervjua varandra. Kunskaper som tillsammans ger eleverna en röst att kanalisera sina tankar och idéer.

Målsättning

Målet med projektet är att eleverna ges tid att öva sig i filmiskt berättande och användandet av informativa bilder. De får också lära sig hur en på ett intressant sätt presenterar sig själv och blir medvetna om hur man kan påverkas av att se andras framställningar av sig själva. Dessutom får eleverna träna på att genomföra en egen presentation och på att intervjua varandra, viktiga verktyg för utveckling av personliga målsättningar och kommunikation.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation av teman, teknik och hur kamerorna fungerar.

Uppvärmningsövning: Deltagarna intervjuar varandra två och två och turas om i rollen som intervjuare/intervjuad och byter på så vis perspektiv med varandra. Intervjun skall hållas som om de båda inte kände varandra. Jag ber dem känna på maktbalansen med enkla övningar. Övningarna skapar innehåll i form av journalistisk teknik samtidigt som den är ett test i att hantera kamerorna.

Manus och filmat bildmanus: Alla börjar skriva på ett utkast till sitt klipp utifrån den tematik de väljer att arbeta med (presentation, aktivism eller poetiskt uttryck). För att snabbt prova hur idéer fungerar är det bra att prova med en enkel kamera för att spela in sig själv och sedan utvärdera och gå tillbaka till manusskrivandet. Fundera på kameravinklar och klippning. Planera så att det inte blir för mycket tidskrävande klippning.

Bildmanus, ljussättning, filmning med olika kameror (actionkamera, professionell HD-kamera och 4K-kamera) och redigering. Vi börjar med längre filmmaterial som sedan klipps ned till en trailer på 20 sekunder.

Visning för varandra, avslutning och sammanfattande diskussion.

Lokalbehov och teknik

- Skollokal med tillgång till el och internet.
- Gärna projektor eller storbildsskärm för presentationer.

Särskilt för detta projekt

- Projektet kan anpassas efter deltagarnas ålder.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Film, Digitalt, Ljud, Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.