Under våra fötter

Konstnärlig inspiration kan finnas överallt, även under våra fötter! Tillsammans går vi på skattjakt, letar små obemärkta föremål och skapar unika skulpturer i lera.

Konstnärlig inspiration kan finnas överallt, även under våra fötter! Tillsammans går vi på skattjakt, letar små obemärkta föremål och skapar unika skulpturer i lera.

Beskrivning

Var kommer inspirationen från? Kanske från skalet på en kastanj, en daggmask eller en torkad cigarettfimp? Hur kan vi använda vardagsföremål som inspiration till ett skulpturalt konstverk?

I projektet Under våra fötter kommer vi att utforska världen av små, oansenliga objekt som finns i vår närhet. Genom att söka uppmärksamt i sin omgivning blir eleverna medvetna om de intressanta former och färger som finns i vår vardagliga miljö. Sedan går vi in och försöker att förstora föremålet i lera. Här utmanas eleverna att använda sin fantasi för att förändra och förvandla objekten till nya skapelser, till exempel genom att fästa ett par vingar, kombinera två olika växter eller skulptera ben. Blir det en snusdosenyckelpiga, eller en mutter-och-bult-skorpion? När vi kombinerar föremål som traditionellt inte hör ihop får vi fram nya spännande figurer, och eleverna får lära sig om enkla tekniker för att jobba med lera, som att tumma, kavla och bygga med stöd.

Målsättning

Eleverna får lära sig att allt omkring oss kan vara ett konstobjekt. De ska få känna att de kan skapa vad de vill och att inspirationens frö kan finnas precis var som helst, till exempel under våra fötter – om man bara tar sig tid att titta där. De får lära sig om att arbeta tredimensionellt med lera, och utvecklar sin förståelse för form, perspektiv och proportioner. De får släppa loss fantasin och skapa något som vi innan inte visste fanns.

Tillvägagångssätt

Jag inleder med en presentation med bildvisning av skulpturer som jag själv och andra konstnärer har gjort.

Vi går ut på promenad tillsammans där eleverna får leta efter föremål av intresse. Alla föremål som inte kan tas tillbaka till klassrummet på ett säkert sätt fotograferas av eleverna eller skissas av på plats. Jag har även med mig föremål som eleverna kan använda ifall det skulle vara svårt att hitta föremål i omgivningen.

Tillbaka i klassrummet gör eleverna en teckning över sin tänkta skulptur. De kan också få leta online efter fler inspirations- och referensbilder.

Eleverna får sedan självständigt arbeta fram sina skulpturer i lera under individuell handledning.

Vi avslutar med att visa våra skulpturer för varandra och pratar om vad vi har upplevt under dagen.

Lokalbehov och teknik

Bildsal eller annat klassrum som tål att det kan hamna lera på omgivande ytor. Tillgång till vatten samt projektor för att visa bilder. Om möjligt tillgång till iPads och Wifi

Särskilt för detta projekt

Det är bra om eleverna har förkläde och/eller oömma och bekväma kläder. Kostnaden för leran tillkommer, men leran kan vara kvar på skolan och återanvändas. Eleverna kan skriva en berättelse om sina figurer inom något av sina språkämnen, och projektet kan ges på amerikansk engelska.

Mitchell Ward

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Lera

Tema

Fantasi, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Engelska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.