Urbana Rörelser- en kollaborativ kartläggning (kort version)

Beskrivning

Urbana Rörelser är en pågående workshopserie sedan 2017 som undersöker spatial rättvisa, demokratiska processer och hur man tillsammans kan bli medskapare av det offentliga rummet. Denna konstnärliga forskningsmetod har utvecklats utifrån stadsplaneraren Kevin Lynchs kartläggningsmetod ”The Image of the City”. Det som kartläggs är en abstraktion, inte en fysisk realitet utan hur verklig fysisk form och miljö påverkar oss och våra rörelsemönster i vårt närområde. Det som är intressant är vilka vägval vi gör och varför.

I Sverige byggs det just nu som aldrig förr överallt. I workshopen visas aktuell översikt- och utvecklingsplan av elevernas närområde för att öka förståelsen av hur förändringar i livsmiljön pågår och påverkar deras vardag. Ofta känner de berörda människorna inte till de förestående förändringarna i sin egen livsmiljö. I dessa urbana förändringsprocesser finns behov av kunskap om platsen och dess användare.

Samtidskonsten lyssnar efter och tar tillvara de bortglömda och osynliggjorda personliga berättelserna om en situation och en plats. Med konstnärlig metod skapas kompletterande perspektiv på en mer socialt hållbar stadsplanering och på traditionella medborgardialoger. Dessa innebär oftast ett uppifrån-och-nertänkande då berörda medborgare snarare informeras av kommunen om den redan beslutade planeringen än involveras i ett tänkande om utformningen av den. Med konstens subjektiva förhållningssätt kan vi komma åt mer djupliggande behov och kunskap. Även sådant som vi som användare inte är helt medvetna om kan synliggöras. Varje individs erfarenheter blir då viktiga. Den kollaborativa kartläggningen belyser och visar deltagarna och publiken omfattningen av mångfalden av möjliga vägar i ett område.

Att skapa med händerna och lyfta fram ens tankar om upplevelser i kroppen, hur det känns att ta den där vägen varje dag till skolan, till fritids, till mormor, via affären, till kompisen, till fotbollsträningen, eller till ridningen och hem igen skapar en ökad medvetenhet om ens egen existens på en plats. En medvetenhet och känsla av olika avstånd sker genom att minnas sin väg. Det skapas i det gemensamma arbetet också en ökad förståelse och tolerans för att andras vägar på samma plats kan se annorlunda ut och även korsa min egen väg i vardagen.

Att även skriva ner sin rörelse övar att fritt och självständigt formulera sig på svenska, både för svenska som nyanlända elever. Workshopserien har bland annat genomförts som Rinkeby Rörelser 2017 i Konstföreningen Torget och involverade 120 pedagoger, barn och föräldrar på Tellus förskola Torget i Rinkeby. På SFI/Hermods i Kista genomfördes Kistas Rörelser mars- aug 2018 med 200 studerande, lärare och personal. Alby Rörelser gjordes i samarbete med högstadieelever och bildläraren Liz Penuela Lopez, Grindtorpsskolan, Botkyrka under nov-dec 2019 med stöd av Skapande Skola. Se hemsidan för fler bilder :https://annahesselgrencvbilder.wordpress.com/.

Målsättning

En ny väg till kunskap inom andra ämnen som uttrycks i eget skapande. Insikter om vad stadsplanering är och vad kartläggning innebär. Kunskaper om bottom-upp perspektiv i stadsplanering, demokratiska processer i samhället och det viktiga med att alla blir hörda och bidrar med olika perspektiv på saker och ting.

Upptäcka och förstå vad en konstnärlig kollaborativ läro- och skapandeprocess innebär för framväxten av ett gemensamt verk. Detta ger barn andra vägar in i bildens och formens värld som utmanar deras uppfattning vad konst kan vara. Teknik: Med handens verktyg bearbeta vardagliga material (tyger från kläder etc). Att öva minnet av detaljer, att tänka abstrakt och visualisera inom sig för att gestalta något man kanske bara tar för givet i vardagen.

Tillvägagångssätt

Introduktion. Jag pratar om att våra livsmiljöer ständigt förändras och då också hur vi tar oss fram i de nya miljöerna. Att stadsplanering påverkar oss.

Klassen målar med vattenfärger tillsammans en stor karta på papper(ca 150x250 cm) över sin närmiljö. Vi betonar områden med olika färger utifrån hur de upplever sitt närområde.

Kartan sätts på en vägg.

Därefter visar jag hur man känner sin egen väg i kroppen och hur man böjer ståltråden tredimensionellt efter hur den vägen upplevs: upp och ner, fram och tillbaka, under och över , genom etc. Var och en böjer en egen rörelse.

Sedan virar och snurrar vi ståltråden med tygremsor i olika färger som associerar till färger/former som vi ser i miljön på olika delar av vägen de tar sig fram på (går, cyklar, åker etc.)

När vi är klara sätter var och en upp sin rörelse på kartan och skriver en beskrivning av den direkt på kartan.

Slutligen pratar vi om varför vi tar de vägar vi tar.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar för alla
- Vägg i skolans allmänna utrymmen för verket att växa fram på

Särskilt för detta projekt

Varje elev ombeds att till workshopen att ta med sig en tygbit (stor eller liten) som kan rivas i remsor och läggas i högen av remsor som vi alla sedan kan välja bland. Det kan vara ett gammalt klädesplagg (rent) eller vad som helst i tygväg, tjock, tunt, mjukt eller hårt.

Anna Hesselgren

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Arkitektur, Installation, Grupprocess, Textil, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Fysik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Region Värmland, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →