Uret

Beskrivning

Gruppen designar en gemensam klocka med hjälp av sina egna illustrationer av vår tid, 11.00, 12.00, 13.00 och så vidare.
Vi utgår från ett färdigt urverk med visare för att sedan skapa vår dag. Eleverna väljer en siffra eller en observation och illustrerar den genom att teckna, måla och göra collage av olika material. Det går bra att arbeta i grupp eller enskilt.

Vi avslutar genom att montera upp urverket med visare på en gemensam urtavla, en ”anslagstavla” tillsammans med dagens bilder och siffror.

Klockan går lätt att komplettera och arbeta vidare med vid andra tillfällen om man så vill. Detta blir vår dag!

Målsättning

Målsättningen för denna konstworkshop är att ägna vår flyktiga tid en tanke, förenkla, illustrera och sammanställa den gemensamt.

Att eleverna fokuserar på frågorna: Vad är tid? Hur kan den se ut? Hur ser vår tid ut? Vad är viktigt?
Kan vi klara oss utan klockan?

Att eleverna fokuserar på frågorna: Vad är ett ur? Är en klocka en dekoration, ett mätinstrument eller ett hjälpmedel?

Tillvägagångssätt

Konstnären berättar i stort vad illustration är, lite kort om tidens historia och om hur konstnärer kan använda sig av fakta och observationer i sitt arbete.

Eleverna reflekterar över sin dag, hur den ser ut, hur de vill visa den och illustrera den med hjälp av tillgängligt material.

Vi avslutar med att vi gemensamt monterar upp vårt arbete.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bänkar, stolar, tillgång till vatten och material.

Särskilt för detta projekt

Material som finns på skolan: saxar, lim, penslar, färg, pennor, papper, färgad kartong.
Material som konstnären tar med: urverk, en skiva att montera arbetet på och vist återvinningsmaterial.

Workshopen kan i dialog med skolans personal utvecklas med andra material och anpassas för andra lokaler.
Exempelvis skulle den kunna utvidgas till ett mer omfattande projekt som resulterar i en gemensam utsmyckning av en lokal.
Det kan då ske under en längre arbetsperiod.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Idébaserat

Tema

Tiden

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap, Matematik, Hem- och konsumentkunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.