Vad gömmer sig i mörkret?

Beskrivning

Tillsammans pratar vi om rädslor och vad vi tror kan gömma sig i mörkret. Eleverna lär känna både nya och gamla tekniker i skuggspel, vi pratar om vad vi själva har för rädslor och får utifrån det skapa egna skuggfigurer. Vad är vi rädda för och vad tror vi gömmer sig i mörkret? Finns det några gränser för vad man kan vara rädd för och hur ser en rädsla ut? Med papper, återvunnet material, tejp och saxar använder vi vår fantasi för att möta och konkretisera våra rädslor.

Målsättning

Eleverna får lära sig om både gamla och nya tekniker för skuggspel, kunna tala om rädslor och att skapa tillsammans i grupp.

Tillvägagångssätt

Under workshopen talar vi om vad en rädsla är, hur man kan använda mörkret som material för berättande och tittar på exempel på skuggspel.

Eleverna skapar sedan egna skuggkaraktärer som blir till ett gemensamt skuggspel där de tillsammans improviserar och interagerar med varandra genom att lysa upp figurerna med ficklampor i ett mörklagt rum.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar, med möjlighet för mörkläggning.
- Projektor.

Särskilt för detta projekt

Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

Louise Waite

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Idébaserat, Modellbygge, Grupprocess

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap, Moderna språk

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Östergötland, Region Skåne, Region Sörmland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Östergötland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →