Vad gömmer sig i mörkret?

Skapa skuggfigurer av sådant som skrämmer dig!

Skapa skuggfigurer av sådant som skrämmer dig!

Beskrivning

Vad tror du gömmer sig i mörkret? Vad är du rädd för? Finns det några gränser för vad man kan vara rädd för, och hur ser en rädsla ut?

I projektet Vad gömmer sig i mörkret? använder vi vår fantasi för att möta och konkretisera våra rädslor. Vi pratar tillsammans om sådant som skrämmer oss och får utifrån samtalen skapa egna skuggfigurer!

Skuggfigurer, skuggteater eller skuggspel är ett gammalt konstnärligt uttryck som förekommer i flera delar av världen. En skuggfigur kan vara enkel, som att forma händerna till en kanin, eller väldigt intrikat med många detaljer. Här använder vi oss av papper, återvunnet material, tejp och saxar för att skapa våra skuggfigurer, som i slutet av projektet får ingå i ett gemensamt skuggspel.

Målsättning

Eleverna får lära sig om både gamla och nya tekniker för skuggspel. Genom att arbeta praktiskt med sina egna skuggspel får de lära sig om en historisk konstnärlig metod. De får undersöka och utforska sitt konstnärliga uttryck när de skapar sina egna skuggfigurer, och pröva på att skapa tillsammans i grupp när vi låter de individuella skuggfigurerna ingå i ett gemensamt skuggspel. De får också öva sig på att formulera sig kring sina rädslor och sätta ord på sina känslor.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och projektet vi ska arbeta med. Vi pratar tillsammans om vad en rädsla är, hur man kan använda mörker som material för berättande och tittar på exempel på hur skuggspel kan se ut.

Eleverna får arbeta med att skapa sina egna skuggfigurer utifrån vårt samtal om rädslor och om vad som skrämmer dem. Det kan bli ett läskigt spöke, en piraya eller en fladdermus – eller något mer abstrakt!

När eleverna har skapat sina egna skuggfigurer lyser vi upp figurerna med ficklampor i ett mörklagt rum, där de får improvisera och interagera med varandra i ett gemensamt skuggspel.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och möjlighet för mörkläggning.

Särskilt för detta projekt

Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

Louise Waite

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Idébaserat, Grupprocess, Animation, Illustration

Tema

Känslor, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap, Moderna språk

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Östergötland, Region Skåne, Region Sörmland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Östergötland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →