PROJEKT

Vad gömmer sig i mörkret?

Skapa skuggfigurer av sådant som skrämmer dig!

Beskrivning

Vad tror du gömmer sig i mörkret? Vad är du rädd för? Finns det några gränser för vad man kan vara rädd för, och hur ser en rädsla ut?

I projektet Vad gömmer sig i mörkret? använder vi vår fantasi för att möta och konkretisera våra rädslor. Vi pratar tillsammans om sådant som skrämmer oss och får utifrån samtalen skapa egna skuggfigurer!

Skuggfigurer, skuggteater eller skuggspel är ett gammalt konstnärligt uttryck som förekommer i flera delar av världen. En skuggfigur kan vara enkel, som att forma händerna till en kanin, eller väldigt intrikat med många detaljer. Här använder vi oss av papper, återvunnet material, tejp och saxar för att skapa våra skuggfigurer, som i slutet av projektet får ingå i ett gemensamt skuggspel.

Målsättning

Eleverna får lära sig om både gamla och nya tekniker för skuggspel. Genom att arbeta praktiskt med sina egna skuggspel får de lära sig om en historisk konstnärlig metod. De får undersöka och utforska sitt konstnärliga uttryck när de skapar sina egna skuggfigurer, och pröva på att skapa tillsammans i grupp när vi låter de individuella skuggfigurerna ingå i ett gemensamt skuggspel. De får också öva sig på att formulera sig kring sina rädslor och sätta ord på sina känslor.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och projektet vi ska arbeta med. Vi pratar tillsammans om vad en rädsla är, hur man kan använda mörker som material för berättande och tittar på exempel på hur skuggspel kan se ut.

Eleverna får arbeta med att skapa sina egna skuggfigurer utifrån vårt samtal om rädslor och om vad som skrämmer dem. Det kan bli ett läskigt spöke, en piraya eller en fladdermus – eller något mer abstrakt!

När eleverna har skapat sina egna skuggfigurer lyser vi upp figurerna med ficklampor i ett mörklagt rum, där de får improvisera och interagera med varandra i ett gemensamt skuggspel.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och möjlighet för mörkläggning.

Särskilt för detta projekt

Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema