Vad skall det bli?

Vi tittar, lyssnar och letar i vår närmiljö och skapar egna berättelser utifrån våra vardagsplatser!

Vi tittar, lyssnar och letar i vår närmiljö och skapar egna berättelser utifrån våra vardagsplatser!

Beskrivning

I projektet Vad ska det bli? får eleverna leka upptäcktsresande sakletare i sin egen närmiljö. Eleverna leder mig runt platsen, som de känner väl till, och jag leder dem till den kreativa processen. Tillsammans utforskar vi vad en plats kan berätta.

Vi anlägger en nyfiken blick och går på promenad runt och utanför skolan, där vi försöker få syn på det osynliga och ta tillvara på det vi inte brukar bry oss om. Vi samlar på oss artefakter som skräp, pinnar eller stenar och återvänder sedan till skolan där vi gemensamt diskuterar våra fynd. Vad har vi samlat in för något, och varför just dessa artefakter? Var hittade vi dem, varför just där? Vad berättar sakerna för oss? Kan vi hitta på våra egna berättelser om platsen utifrån våra artefakter? Vi funderar på hur man kan gestalta närmiljön med hjälp av det insamlade materialet – med en skulptur, fotografier, texter, dokumentation av processen, eller allt detta tillsammans?

Det finns inga rätt och fel, och huvudsaken är inte att våra undersökningar, samtal och upplevelser kring platsen ska “bli något” – istället betraktar vi dem som meningsfulla delar av processen helt i sin egen rätt!

Målsättning

Eleverna får insikt i hur man som konstnär kan arbeta processinriktat utan att ha ett resultat i åtanke. Genom metoder som fokuserar på nyfikenhet och det okända får eleverna uppleva en kreativ och skapande process där allt är tillåtet och möjligt. Eleverna får också möjlighet att betrakta sin närmiljö med nya ögon och reagera på, stanna upp vid och undersöka sådant de i vanliga fall inte tänker på som viktigt. De får formulera sig i ord och gestaltning om sin närmiljö och plats.

Tillvägagångssätt

Jag visar bilder från mitt eget konstnärskap, presenterar projektet och pratar om definitionen av en artefakt.

Vi går ut tillsammans på sakletare-utflykt. Vad kan vi hitta för artefakter i närmiljön? Vad lägger vi märke till, vad är vi intresserade av, vad vill vi ta med oss? Det kan handla om skräp, pinnar, stenar eller något helt annat.

Vi återvänder till skolan och dukar upp våra fynd. Vad har vi samlat in för något, och varför just dessa artefakter? Hur kan vi använda materialet?

Jag initierar den praktiska delen av projektet. Hur kan vi gestalta platsen – den dungen, det övergångsstället, det ljudet eller den känslan? Jag plockar upp trådar och idéer, guidar eleverna i skapandet och har med mig material för att skapa skulpturer och objekt.

Vi avslutar med ett samtal där vi visar upp eventuella objekt eller bilder som skapats utifrån projektet, och diskuterar vad vi har upplevt under dagen.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med projektor, tomma bänkar och gärna möjlighet att frigöra lite golvyta. Med fördel en bildsal, men inget måste.

Särskilt för detta projekt

Eleverna bör ha oömma kläder på sig samt påsar eller väskor att samla saker i, antingen som de tar med sig hemifrån eller som skolan ordnar. Det är bra om läraren kan fotografera eleverna i arbete, vilket blir en dokumentation av processen att undersöka platsen tillsammans.

Årskurs

Åk 7-9, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Idébaserat, Skulptur, Grupprocess, Fotografi

Tema

Du i världen, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Historia, Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Örebro län, Region Dalarna, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.