Vaddå vlogg – podd!

Beskrivning

-

Målsättning

Viral skoltidning dvs blogg, podd eller blogg.
Att upprätta en redaktion där alla hjälps åt att ta fram fakta, källgranska, lyssna på varandra, associera vidare och kommunicera med en publik som man kanske inte känner. Att bli programledare, youtuber, poddare eller influenser är högsta önskan hos många unga människor idag. Vem följer, vem har flest följare?
Att organisera upp en klass- eller skolredaktion med siktet inställt på att hjälpa till att sortera bland de oändligt många intryck/per dag, minut, sekund som swishar förbi.
Samma typ av diskussion som vore det en skoltidning men tillgänglig för fler. Det är att ge verktyg till barnen så att de kan ta makten över flödet och navigera i en obegriplig cybervärld som är viktigast.

Tillvägagångssätt

Tillfälle 1: Vi träffas, klassen och jag, vid ett första tillfälle. Vi försöker förstå vad vi ska göra tillsammans, rent praktiskt, och varför vi ska göra det. Rollspel där vi leker journalister och intervju”offer”,Vi pratar om hur en redaktion ser ut, vilka yrkesroller som behövs för att producera nyheter, specialprogram, samtal, intervjuer och rapporter. Att det också behövs redaktörer, tekniker, klippare, fotografer och illustratörer. Vem vill göra vad?
Som workshopledare agerar jag som ” chefredaktör” och delegerar därför uppdragen utefter de önskemål som kommit fram under de inledande samtalen. Jag kommer också att dela ut uppgifter till var och en beroende på vilken roll de valt, uppgifter som ska vara genomförda till nästa redaktionsmöte.

Tillfälle 2: Vi samlar ihop och diskuterar det som kommit fram. Jag har vid detta tillfälle med mig en analog ram i form av en teve, samt inspelningsutrustning och iPad för film. De i klassen som inte har något att göra just vid inspelningen agerar publik. Därefter diskuterar vi materialet och låter det gå vidare till klipp, redigering och ”sändning”.

Tillfälle 3: vi diskuterar resultatet och ”sänder” dvs visar vår blogg, vlogg, podd på en projektionsduk för skolledning, kollegor, eller bara för varandra.

Lokalbehov och teknik

Klassrum och studierum (för intervjuer, redigering och samtal).

Särskilt för detta projekt

- Skolledning och ansvarig lärare och jag lägger upp schema, datum, speciella behov och inriktning innan workshopen startar. När vi kommit fram till ett bra och rimligt upplägg kör vi igång. Återkoppling och utvärdering ingår, samt pedagogiskt material.
- Bra att tänka på: förberedande samtal i klassen vad de tänker om youtuber, influenser, poddare och tiktokare innan workshopen börjar, dela gärna dessa tankar med mig. Barnkonventionens innehåll och hur den appliceras i läroplanen finns det ett pedagogiskt material att utgå från. Tänk igenom hur mycket tid som kan avsättas för det redaktionella arbetet mellan tillfällena och meddela detta så tidigt som möjligt i processen.

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Grupprocess, Digitalt

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Musik, Engelska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Blekinge

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →