Hur ser du vår stad? – berättelser och teckningar – en kollaborativ kartläggning- DIGITAL (zoom)

Beskrivning

Deltagarna lär sig dels att observera noga sin vardagsmiljö och kunna beskriva dess utseende detaljerat för någon som inte vet vad som beskrivs och dels att lyssna och omvandla orden de hör, visualisera dem i en egen teckning. Teckningarna sätts sedan samman på en vägg och utgör ett gemensamt arbete, ett kollaborativt verk. Bildämnet genom teckning, övning i att formulera sig i svenska (även svenska som andra språk) genom beskrivning, historia och samhällskunskap genom inhämtning av kunskap och diskussion om vår närmiljö, geografi genom att titta noga efter detaljer i miljön,

Målsättning

Målet är att med konstnärlig metod förstå hur vi alla på olika sätt uppfattar vår många gånger gemensamma vardagsmiljö och hur vi tolkar och förstår vandras beskrivningar och uppfattningar om denna miljö vi alla delar.

Tillvägagångssätt

Jag berättar kort om att vi ska försöka förstå hur olika människor uppfattar olika miljöer fast vi lever i samma område och att vi ska göra detta genom att teckna vad klasskamrater berättar.

De ska både berätta och sedan byta till att teckna vad en annan klasskamrat berättar.

Jag och läraren visar hur man gör: jag berättar och läraren tecknar och så byter vi roller.

Allas teckningar sätt sedan samman på en stor vägg. (alternativt: skisserna de gjort ritas upp på en vägg)

Lokalbehov och teknik

- Ett klassrum för workshop, en rel. stor vägg att sätta upp teckningarna på i skolans gemensamma utrymmen.
- Digitalt: Instruktion på Zoom och break outgroups för små grupper där jag kan gå runt (digitalt) i grupperna och ge stöd. Ett digitalt kollaborativt konstverk kan skapas eller ett i skolan.

Särskilt för detta projekt

Eleverna ombeds att gå ut och fota några saker de ser på sin väg till skolan eller att tänka ut, minnas något de ser på sin väg till skolan innan de kommer. Stora och små papper samt blyertspennor. En stor vägg alternativt stort papper.(Om på Zoom: datorer till alla elever, eller om de är i skolan en dator till grupper om 2-3 pers)

Anna Hesselgren

Årskurs

Åk 1-3, Fritidshem, Gymnasie, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Geografi, Biologi, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →