Hur ser du vår stad? – berättelser och teckningar – en kollaborativ kartläggning- DIGITAL (zoom)

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland

Målsättning

Målet är att med konstnärlig metod förstå hur vi alla på olika sätt uppfattar vår många gånger gemensamma vardagsmiljö och hur vi tolkar och förstår vandras beskrivningar och uppfattningar om denna miljö vi alla delar.

Beskrivning

Deltagarna lär sig dels att observera noga sin vardagsmiljö och kunna beskriva dess utseende detaljerat för någon som inte vet vad som beskrivs och dels att lyssna och omvandla orden de hör, visualisera dem i en egen teckning. Teckningarna sätts sedan samman på en vägg och utgör ett gemensamt arbete, ett kollaborativt verk. Bildämnet genom teckning, övning i att formulera sig i svenska (även svenska som andra språk) genom beskrivning, historia och samhällskunskap genom inhämtning av kunskap och diskussion om vår närmiljö, geografi genom att titta noga efter detaljer i miljön,

Tillvägagångssätt

Genomgång av workshopen. Jag berättar kort om att vi ska försöka förstå hur olika människor uppfattar olika miljöer fast vi lever i samma område och att vi ska göra detta genom att teckna vad klasskamrater berättar. De ska både berätta och sedan byta till att teckna vad en annan klasskamrat berättar. Jag och läraren visar hur man gör: jag berättar och läraren tecknar och så byter vi roller. Allas teckningar sätt sedan samman på en stor vägg. (alternativt: skisserna de gjort ritas upp på en vägg)

Lokalbehov

Ett klassrum för workshop, en rel. stor vägg att sätta upp teckningarna på i skolans gemensamma utrymmen./ alternativt: Digitalt: Instruktion på Zoom och break outgroups för små grupper där jag kan gå runt (digitalt) i grupperna och ge stöd. Ett digitalt kollaborativt konstverk kan skapas eller ett i skolan.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna ombeds att gå ut och fota några saker de ser på sin väg till skolan eller att tänka ut, minnas något de ser på sin väg till skolan innan de kommer. Stora och små papper samt blyertspennor. En stor vägg alternativt stort papper.(Om på Zoom: datorer till alla elever, eller om de är i skolan en dator till grupper om 2-3 pers)

Konstnär
Anna Hesselgren
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Fritidshem, Gymnasie, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Geografi, Biologi, Historia
Period
20 augusti, 2020 - 20 augusti, 2026
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet