Vaxworkshop

Beskrivning

Bakgrunden till workshopen är att utgå ifrån djurrikets stora variation och lära sig skulptera med hjälp av en verksam konstnär. Det blir ett utbyte mellan mig och barnen. De får insikt i mitt arbetssätt och jag får utforska deras uttryckssätt. Varje barn får tillgång till svart eller gult modelleringsvax och ståltråd. Sedan skapar de stora eller små skulpturer av vaxet och får också tillgång till ögon i olika färger att smycka djurskulpturerna med. När konstverken får en blick söker djuren kontakt med barnen och med varandra. Temat är att skapa djurskulpturer som samspelar med barnen i gruppen. Man kan utgå ifrån våra välkända husdjur eller främmande djur från Sydamerika, Asien eller Afrika. Det är lugnande för barnen att med händerna värma och forma vaxet till önskad form. Min tanke är att workshopen ska utveckla deltagarnas fantasi och formspråk.

Målsättning

Målet med denna workshop är att eleverna ska få möjlighet att prova på ett nytt material såsom gult och svart modelleringsvax. Med utgångspunkt från mina skulpturer av djur utforskar vi i grupp detta, för eleverna nya material, vaxet. Mina skulpturer som tar sin utgångspunkt i djurriket kommer att inspirera eleverna till ett nytt sätt att se och att utforska modelleringens grunder. Barnen får välja ett motiv utifrån bilder och fysiska skulpturer och de kommer att få insikt i hur en professionell konstnär arbetar så att de kan överföra detta på sig själva i praktik.

Tillvägagångssätt

Innan vi sätter igång presenterar jag kort mitt konstnärskap och jag kommer att ta med mig några skulpturer att visa som vi också utgår ifrån i arbetet.

Barnen får först hjälp med att konstruera ett "skelett" av ståltråd till det djur de själva valt.

Steg två är att bygga på vaxbitar på ståltråden och forma vaxet. Det kan vara bra att ha en trä platta att arbeta med vaxet på. Sista steget är att sätta ögon i valfri färg på djuren.

Avslutningen blir att gå igenom och titta på varje barns skulptur och prata om vad som varit svårt med uppdraget, vad som gick lättast och vad man lärt sig för nytt.

Lokalbehov och teknik

- Bord
- Stolar

Särskilt för detta projekt

- De material som behövs för workshopen är modelleringsvax från Konstnärernas centralköp, ståltråd i olika tjocklek och djurögon i plast eller glas.
- Workshopen äger rum på respektive skola.

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Skulptur

Tema

Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.