Vaxworkshop

Region Uppsala

Målsättning

Målet med denna workshop är att eleverna ska få möjlighet att prova på ett nytt material såsom gult och svart modelleringsvax. Med utgångspunkt från mina skulpturer av djur utforskar vi i grupp detta, för eleverna nya material, vaxet. Mina skulpturer som tar sin utgångspunkt i djurriket kommer att inspirera eleverna till ett nytt sätt att se och att utforska modelleringens grunder. Barnen får välja ett motiv utifrån bilder och fysiska skulpturer och de kommer att få insikt i hur en professionell konstnär arbetar så att de kan överföra detta på sig själva i praktik.

Beskrivning

Bakgrunden till workshopen är att utgå ifrån djurrikets stora variation och lära sig skulptera med hjälp av en verksam konstnär. Det blir ett utbyte mellan mig och barnen. De får insikt i mitt arbetssätt och jag får utforska deras uttryckssätt. Varje barn får tillgång till svart eller gult modelleringsvax och ståltråd. Sedan skapar de stora eller små skulpturer av vaxet och får också tillgång till ögon i olika färger att smycka djurskulpturerna med. När konstverken får en blick söker djuren kontakt med barnen och med varandra. Temat är att skapa djurskulpturer som samspelar med barnen i gruppen. Man kan utgå ifrån våra välkända husdjur eller främmande djur från Sydamerika, Asien eller Afrika. Det är lugnande för barnen att med händerna värma och forma vaxet till önskad form. Min tanke är att workshopen ska utveckla deltagarnas fantasi och formspråk.

Tillvägagångssätt

De material som behövs för workshopen är modelleringsvax från Konstnärernas centralköp, ståltråd i olika tjocklek och djurögon i plast eller glas. Barnen får först hjälp med att konstruera ett "skelett" av ståltråd till det djur de själva valt. Steg två är att bygga på vaxbitar på ståltråden och forma vaxet. Sista steget är att sätta ögon i valfri färg på djuren.

Det kan vara bra att ha en trä platta att arbeta med vaxet på. Innan vi sätter igång presenterar jag kort mitt konstnärsskap och jag kommer att ta med mig några skulpturer att visa som vi också utgår ifrån i arbetet. Avslutningen blir att gå igenom och titta på varje barns skulptur och prata om vad som varit svårt med uppdraget, vad som gick lättast och vad man lärt sig för nytt.

Lokalbehov

- Bord
- Stolar

Bra att tänka på/förberedelser/material

Workshopen äger rum på respektive skola.

Konstnär
Hanna Beling med Devon Rex
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 september, 2021 - 24 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet