Skapa med vax med utgångspunkt i djurriket

Region Uppsala

Målsättning

Målet med denna workshop är att eleverna ska få möjlighet att prova på ett nytt material såsom gult och svart modelleringsvax. Med utgångspunkt från mina skulpturer av djur utforskar vi i grupp detta för eleverna nya material - vaxet. Mina skulpturer från djurriket inspirerar till ett nytt sätt att utforska modelleringens grunder. Barnen får välja ett motiv utifrån bilder och fysiska skulpturer och de får en inblick i hur en professionell konstnär arbetar och kan överföra detta sätt att se och göra på sig själva i praktik.

Beskrivning

Bakgrunden till workshopen är att utgå från djurrikets stora variation och lära sig skulptera med hjälp av en verksam konstnär. Det blir ett utbyte mellan mig och barnen. De får insikt i mitt arbetssätt och jag får utforska deras uttryckssätt. Varje barn får tillgång till svart eller gult modelleringsvax och ståltråd. Sedan skapar barnen stora eller små skulpturer av vaxet och de får också tillgång till att välja ögon i olika färger att smycka djurskulpturerna med. När konstverken får en blick söker djuren kontakt med barnen och med varandra. Temat är att skapa djurskulpturer som samspelar med barnen i gruppen. Man kan utgå ifrån våra välkända husdjur eller främmande djur från Sydamerika, Asien eller Afrika. Det är lugnande för barnen att med händerna värma och forma vaxet till önskad form. Min tanke är att workshopen ska utveckla deltagarnas fantasi och formspråk.

Tillvägagångssätt

De material som behövs för workshopen är modelleringsvax från Konstnärernas centralköp, ståltråd i olika tjoklek och djurögon i plast eller glas. Barnen får först hjälp med att konstruera ett "skelett" av ståltråd till det djur de har valt att göra. Steg två är att bygga på vaxbitar på ståltråden och forma vaxet. Sista steget är att sätta ögon i valfri färg på djuren. Det kan vara bra att ha en trä platta att arbeta med vaxet på.

Innan vi sätter igång presenterar jag kort mitt konstnärsskap och kommer att ha med mig några skulpturer att visa som vi också utgår ifrån i arbetet. Avslutningen blir att gå igenom och titta på varje barns skulptur och prata om vad som varit svårt med uppdraget, vad som gick lättast och vad man lärt sig för nytt.

Lokalbehov

Det behövs platser för alla barnen att kunna sitta och arbeta med vaxet på en platta.

- träplattor
- tänger
- bord
- stolar

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi kommer att arbeta med workshopen på respeltive skola. Konstnären kan hjälpa till med materialinköp i god tid innan start.

Konstnär
Hanna Beling med Devon Rex
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 september, 2021 - 24 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet