Verkningar i Virkligheten

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Stockholm

Målsättning

Det här är ett sätt att lära sig virka.
Med händerna som verktyg virkar vi med förpackningsfoam. (Andra material kan också diskuteras)

Det öppnar också upp för samtal och reflektioner.
Förslag på formuleringar kan vara;
Vad är detta? En förskjutning av vanans sätt att göra något.
Ett material används på ett nytt sätt och får en ny betydelse.
En metamorfos. Ett sätt att lyssna inåt och "cocoona" en stund.
Eller vad tycker du?

Beskrivning

Erfarenheten är att min performance både provocerar och inspirerar. Till en början tycker vissa att det är trams och helt knäppt men när virkningen börjar ta form har jag upplevt positiv respons och jag upplever att det sätter igång något inombords hos betraktaren.
När jag genomförde det här projektet tillsammans med en lärare på skola var eleverna positiva och kreativa när det blev deras tur att sätta igång. Det var då årskurs 4-6. Även en särskoleklass där vi anpassade tillvägagångssättet på ett personligt sätt. Det föll väl ut och blev uppskattat.
Flera av eleverna lärde sig att virka.

Tillvägagångssätt

1 Jag kommer till er och genomför en performance som tar cirka 50 minuter.
Med händerna som verktyg virkar jag en krockong. Krockong är ett påhittat ord närbesläktat med kokong. Under akten kan jag inte ta några samtal, men det går bra att lämna ett meddelande i ett block eller på lösblad. Det behöver inte vara helt tyst runt mig, men visad respekt och arbetsro krävs. Det går bra att skriva, teckna eller dokumentera på andra sätt under min performance.
2 Klassen delas i två grupper för workshop 60 minuter vardera.
Vi samtalar kring eventuella reflektioner. Vi går igenom hur man virkar luftmaskor, fasta maskor och vidare hur man till exempel kan virka samman till en ring och sedan fortsätta att skapa en form.
Eleverna får själva virka med händerna som verktyg med förpackningsfoam. En del virkar på egen hand och andra kan vilja samarbeta.
3 Vi avslutar arbeten och reflekterar över hur det har varit att virka på det här sättet.
Förpackningsfoam går bra att återanvända.

Lokalbehov

En större sal utan mycket möbler, alternativt skolgård och mild väderlek samt uppehåll.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Ordinarie lärare deltar och bistår under hela workshopen. Även eventuella assistenter och tolkar.
Eftersom workshopen är lämplig att genomföra i halvklass, eller 15 elever, behövs en planering under den tiden eleverna inte deltar i workshop.
Material att virka med ingår. Det behövs tid för att förbereda och dela upp material till eleverna. Även tid för att ta hand om materialet efteråt. Förpackningsfoam går bra att återanvända så elevernas arbeten kan repas upp och lindas till nystan.

Konstnär
Åsa Hylén
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Slöjd, Svenska
Period
17 augusti, 2021 - 11 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet