Verkningar i Virkligheten

Beskrivning

Erfarenheten är att min performance både provocerar och inspirerar. Till en början tycker vissa att det är trams och helt knäppt men när virkningen börjar ta form har jag upplevt positiv respons och jag upplever att det sätter igång något inombords hos betraktaren. När jag genomförde det här projektet tillsammans med en lärare på skola var eleverna positiva och kreativa när det blev deras tur att sätta igång. Det var då årskurs 4-6. Även en särskoleklass där vi anpassade tillvägagångssättet på ett personligt sätt. Det föll väl ut och blev uppskattat. Flera av eleverna lärde sig att virka.

Målsättning

Det här är ett sätt att lära sig virka.
Med händerna som verktyg virkar vi med förpackningsfoam. (Andra material kan också diskuteras)
Det öppnar också upp för samtal och reflektioner.
Förslag på formuleringar kan vara;
Vad är detta? En förskjutning av vanans sätt att göra något.
Ett material används på ett nytt sätt och får en ny betydelse.
En metamorfos. Ett sätt att lyssna inåt och "cocoona" en stund.
Eller vad tycker du?

Tillvägagångssätt

Jag kommer till er och genomför en performance som tar cirka 50 minuter.

Med händerna som verktyg virkar jag en krockong. Krockong är ett påhittat ord närbesläktat med kokong. Under akten kan jag inte ta några samtal, men det går bra att lämna ett meddelande i ett block eller på lösblad. Det behöver inte vara helt tyst runt mig, men visad respekt och arbetsro krävs. Det går bra att skriva, teckna eller dokumentera på andra sätt under min performance.

Klassen delas i två grupper för workshop 60 minuter vardera. Vi samtalar kring eventuella reflektioner. Vi går igenom hur man virkar luftmaskor, fasta maskor och vidare hur man till exempel kan virka samman till en ring och sedan fortsätta att skapa en form.

Eleverna får själva virka med händerna som verktyg med förpackningsfoam. En del virkar på egen hand och andra kan vilja samarbeta.

Vi avslutar arbeten och reflekterar över hur det har varit att virka på det här sättet.

Lokalbehov och teknik

En större sal utan mycket möbler, alternativt skolgård och mild väderlek samt uppehåll.

Särskilt för detta projekt

- Ordinarie lärare deltar och bistår under hela workshopen. Även eventuella assistenter och tolkar.
- Eftersom workshopen är lämplig att genomföra i halvklass, eller 15 elever, behövs en planering under den tiden eleverna inte deltar i workshop.
- Material att virka med ingår. Det behövs tid för att förbereda och dela upp material till eleverna. Även tid för att ta hand om materialet efteråt. Förpackningsfoam går bra att återanvända så elevernas arbeten kan repas upp och lindas till nystan.

Åsa Hylén

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Textil, Performance, Installation

Tema

Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Slöjd, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Jönköpings län, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.