Vi gör en hel grupp med hjältar.

Region Stockholm

Målsättning

Vi hämtar kraft och inspiration från mytologiska gestalter och naturväsen, från Pokemons till forntidens statyetter av gudar, för att skapa egna kraftfulla hjältefigurer i återbruksmaterial. I samband med presentationen av inspirationsmaterial i form av gudar, gudinnor, naturväsen och mytologiska gestalter ställer vi oss frågan: Vad är en hjälte och vad är betydelsen av den för oss? Varför behöver vi förebilder? Vi diskuterar vilka egenskaper de har. Vilka egenskaper vill du att en hjälte har idag? Levande hjältar, hur är de? Målet är att elever ska stärka sitt självförtroende och sin identitet. Teknik som de lär sig är teckning och skulptur.

Beskrivning

Elever i årskurs 1-6 skapar sina egna hjältar i återbruksmaterial. Workshops är pedagogiskt anpassade för att passa varje årskurs och vi arbetar för att länka samman workshopsinnehållet med aktuella skolämnen, som exempelvis bild, historia och svenska. Dessa berättelser kan även har något att säga om vår tid och de ger ett komplement till populärkulturens förebilder och hjältar. Mycket kunskap och spännande insikter om människan finns att hitta i gamla myter som vi moderniserar genom att sätta dem i samtida kontext. De mytologiska figurer och naturväsen som används som förebilder kan vara genreöverskridande och androgyna.

Workshop / Lång, 180 min (3 hela timmar)

Innehåll
- Kort presentation av konstnärer och vårt arbete
- Introduktion hjältar, mytologi, Vad är en hjälte?
- Eget arbete i olika material för att skapa sin hjälte
- Intervjuer med varandra + återberättande om varandras hjältar

Tillvägagångssätt

Efter en introduktion av vårt konstnärliga arbete, berättar vi om gestalter från forntiden som t.ex gudar och gudinnor från antikens Grekland eller Egypten. Vi tittar närmare på Japansk kultur och föregångarna till Pokemon. Elever skapar tillsammans och individuellt, nya gestaltningar/figurer /hjältar, som kan bära på deras önskningar idag. Vi uppmuntrar eleverna att skapa sin egen hjälte som passar in i hens liv. Efter att varje elev hittat sin personliga figur genom research och skisser, så formar de den av återanvända material av t.e.x.papper, kartong, plast och trä. Eleverna formar en figur, amulett, en nycklering, ett kramdjur eller ett halsband. Hur presenterar varje elev sin hjälte? Det kan göras verbalt, i text, att berätta för worshopsledarna och vi återberättar, att spela in på sin mobil, berätta om en kompis hjälte istället för sin egen eller med musik, att använda andra ljud som hjälten kanske har.

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Charlotte Åberg och Anna Edsjö
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstkarta lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Svenska
Period
02 november, 2020 - 22 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
9450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4725 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet