Vi gör en hel grupp med hjältar.

Beskrivning

Elever i årskurs 1-6 skapar sina egna hjältar i återbruksmaterial. Workshops är pedagogiskt anpassade för att passa varje årskurs och vi arbetar för att länka samman workshopsinnehållet med aktuella skolämnen, som exempelvis bild, historia och svenska. Dessa berättelser kan även har något att säga om vår tid och de ger ett komplement till populärkulturens förebilder och hjältar. Mycket kunskap och spännande insikter om människan finns att hitta i gamla myter som vi moderniserar genom att sätta dem i samtida kontext. De mytologiska figurer och naturväsen som används som förebilder kan vara genreöverskridande och androgyna.

Workshop / Lång, 180 min (3 hela timmar)

Innehåll
- Kort presentation av konstnärer och vårt arbete
- Introduktion hjältar, mytologi, Vad är en hjälte?
- Eget arbete i olika material för att skapa sin hjälte
- Intervjuer med varandra + återberättande om varandras hjältar

Målsättning

Vi hämtar kraft och inspiration från mytologiska gestalter och naturväsen, från Pokemons till forntidens statyetter av gudar, för att skapa egna kraftfulla hjältefigurer i återbruksmaterial. I samband med presentationen av inspirationsmaterial i form av gudar, gudinnor, naturväsen och mytologiska gestalter ställer vi oss frågan: Vad är en hjälte och vad är betydelsen av den för oss? Varför behöver vi förebilder? Vi diskuterar vilka egenskaper de har. Vilka egenskaper vill du att en hjälte har idag? Levande hjältar, hur är de? Målet är att elever ska stärka sitt självförtroende och sin identitet. Teknik som de lär sig är teckning och skulptur.

Tillvägagångssätt

Efter en introduktion av vårt konstnärliga arbete, berättar vi om gestalter från forntiden som t.ex gudar och gudinnor från antikens Grekland eller Egypten.

Vi tittar närmare på Japansk kultur och föregångarna till Pokemon.

Elever skapar tillsammans och individuellt, nya gestaltningar/figurer /hjältar, som kan bära på deras önskningar idag. Vi uppmuntrar eleverna att skapa sin egen hjälte som passar in i hens liv.

Efter att varje elev hittat sin personliga figur genom research och skisser, så formar de den av återanvända material av t.e.x.papper, kartong, plast och trä. Eleverna formar en figur, amulett, en nycklering, ett kramdjur eller ett halsband. Hur presenterar varje elev sin hjälte? Det kan göras verbalt, i text, att berätta för worshopsledarna och vi återberättar, att spela in på sin mobil, berätta om en kompis hjälte istället för sin egen eller med musik, att använda andra ljud som hjälten kanske har.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Modellbygge, Skulptur

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.