Vilken färg har din gräns?

Region Stockholm

Målsättning

"Vilken färg har din gräns"
Vi ställer frågan om vad som kännetecknar en gräns och pratar om vilka gränser elevernas omgivning sätter för dem. Vilka gränser har de själva? Hur upplevs det att få en gräns satt eller att själv sätta en? I praktiska moment får eleverna insikt i hur dessa tankar och känslor kan abstraheras och gestaltas visuellt.

Eleverna provar på måleriska tekniker de kan vara nya inför. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar när de målar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att tänja på gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen får de på så vis får de ökad förståelse för vad abstrakt måleri kan innebära i teori och praktik, och en övning i att ge visuellt uttryck för sina egna gränser.

Beskrivning

"Vilken färg har din gräns"
Vi ställer frågan om vad som kännetecknar en gräns och pratar om vilka gränser elevernas omgivning sätter för dem. Vilka gränser har de själva? Hur upplevs det att få en gräns satt eller att själv sätta en? Vi pratar om hur det känns när gränsen överträds.

I workshopen utforskar vi varsin gränssituation och hur den kan gestaltas genom måleri, vilken färg och form den har, vilken skala.

Förhoppningen är att måleriet ska leda eleverna till att komma i kontakt med och utforska sina gränser. Fokus ligger därför på HUR de målar, istället för att tänka på VAD och bedöma resultatet. Här handlar det om att nyfiket söka ett visuellt uttryck för hur något känns.
Kanske utmanar någon sin gräns genom att måla i större format än sin kropp, kanske prövar den försiktige sin gräns genom ta mycket visuell plats och måla med stora penslar och starka färger. Vi utforskar om en gräns på en centimeter betyder lika mycket som en på en meter, och om det finns en norm för dess form. Vi provar hur tydlig en behöver vara för att någon annan ska förstå vad en menar.

I det abstrakta måleriet kan vi hitta många gränssituationer om vi letar. En finns mellan målningen och rummet, en annan mellan de olika färgerna och lagren av färg. Med olika tekniker kan vi begränsa färgen eller låta den flöda fritt. Vi kan begränsa den till vårt papper eller vår duk, eller låta målningen gå över gränsen och fortsätta ut i rummet.

Tillvägagångssätt

I workshopen utgår måleriet ifrån samtalet kring egna och andras gränser. Eleverna introduceras för ett antal abstrakta målare och deras tekniker. De får sedan själva prova på olika sätt att måla. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Vi arbetar på målarduk som vi tejpar upp på bord eller direkt på golvet. Eleverna får instruktioner i hur en målning kan byggas upp, hur färgen kan appliceras med olika verktyg och hur olika coola effekter kan skapas genom färgens rinningar, genom tryck och skrap.

En av målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att anta utmaningen i att måla någonting som inte "föreställer något". Det innebär att gå över gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen uppmuntras de istället till att experimentera och med fokus på känslan ge ett friare uttryck för sina egna gränser.

Lokalbehov

Undervisningen får gärna ske i en bildsal eller annan sal som tål att det kan hamna färg på omgivande ytor. Varje elevs arbetsplats behöver rymma en målarduk som är ca 50 x 70 cm. De kan arbeta på bord eller på golvet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Förberedelser: Läraren får förbereda plastbunkar för vatten, eventuell skyddspapper på ömma bord/golvytor samt
- plastbunkar för vatten
- torkpapper/hushållspapper
- eventuell skyddspapper på bord/golvytor
- uppmana eleverna att ha på sig oömma kläder
- ytterligare material såsom färg, duk, penslar, diskuteras vid bokning

Konstnär
Disa Rytt
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 september, 2022 - 08 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
8700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4350 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet