Vilken färg har din gräns?

Beskrivning

"Vilken färg har din gräns"
Vi ställer frågan om vad som kännetecknar en gräns och pratar om vilka gränser elevernas omgivning sätter för dem. Vilka gränser har de själva? Hur upplevs det att få en gräns satt eller att själv sätta en? Vi pratar om hur det känns när gränsen överträds.

I workshopen utforskar vi varsin gränssituation och hur den kan gestaltas genom måleri, vilken färg och form den har, vilken skala.

Förhoppningen är att måleriet ska leda eleverna till att komma i kontakt med och utforska sina gränser. Fokus ligger därför på HUR de målar, istället för att tänka på VAD och bedöma resultatet. Här handlar det om att nyfiket söka ett visuellt uttryck för hur något känns.
Kanske utmanar någon sin gräns genom att måla i större format än sin kropp, kanske prövar den försiktige sin gräns genom ta mycket visuell plats och måla med stora penslar och starka färger. Vi utforskar om en gräns på en centimeter betyder lika mycket som en på en meter, och om det finns en norm för dess form. Vi provar hur tydlig en behöver vara för att någon annan ska förstå vad en menar.

I det abstrakta måleriet kan vi hitta många gränssituationer om vi letar. En finns mellan målningen och rummet, en annan mellan de olika färgerna och lagren av färg. Med olika tekniker kan vi begränsa färgen eller låta den flöda fritt. Vi kan begränsa den till vårt papper eller vår duk, eller låta målningen gå över gränsen och fortsätta ut i rummet.

Målsättning

"Vilken färg har din gräns"
Vi ställer frågan om vad som kännetecknar en gräns och pratar om vilka gränser elevernas omgivning sätter för dem. Vilka gränser har de själva? Hur upplevs det att få en gräns satt eller att själv sätta en? I praktiska moment får eleverna insikt i hur dessa tankar och känslor kan abstraheras och gestaltas visuellt.

Eleverna provar på måleriska tekniker de kan vara nya inför. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar när de målar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att tänja på gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen får de på så vis får de ökad förståelse för vad abstrakt måleri kan innebära i teori och praktik, och en övning i att ge visuellt uttryck för sina egna gränser.

Tillvägagångssätt

I workshopen utgår måleriet ifrån samtalet kring egna och andras gränser. Eleverna introduceras för ett antal abstrakta målare och deras tekniker. De får sedan själva prova på olika sätt att måla. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Vi arbetar på målarduk som vi tejpar upp på bord eller direkt på golvet. Eleverna får instruktioner i hur en målning kan byggas upp, hur färgen kan appliceras med olika verktyg och hur olika coola effekter kan skapas genom färgens rinningar, genom tryck och skrap.

En av målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att anta utmaningen i att måla någonting som inte "föreställer något". Det innebär att gå över gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen uppmuntras de istället till att experimentera och med fokus på känslan ge ett friare uttryck för sina egna gränser.

Lokalbehov och teknik

Undervisningen får gärna ske i en bildsal eller annan sal som tål att det kan hamna färg på omgivande ytor. Varje elevs arbetsplats behöver rymma en målarduk som är ca 50 x 70 cm. De kan arbeta på bord eller på golvet.

Särskilt för detta projekt

Förberedelser: Läraren får förbereda plastbunkar för vatten, eventuell skyddspapper på ömma bord/golvytor samt
- plastbunkar för vatten
- torkpapper/hushållspapper
- eventuell skyddspapper på bord/golvytor
- uppmana eleverna att ha på sig oömma kläder
- ytterligare material såsom färg, duk, penslar, diskuteras vid bokning

Disa Rytt

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Kropp, Grupprocess

Tema

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.