Vilken färg har din gräns?

Region Stockholm

Målsättning

Genom samtal får eleverna formulera sig kring de gränser som deras omgivning såväl som de själva sätter. I praktiska moment får eleverna insikt i hur känslor, tankar och åsikter kan abstraheras och gestaltas visuellt. På så vis får de ökad förståelse för vad abstrakt måleri kan innebära i teori och praktik.

Eleverna provar på måleriska tekniker de kan vara nya inför. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar när de målar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att tänja på gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen får de istället ge visuellt uttryck för sina egna gränser.

Beskrivning

Hur kommunicerar vi genom bild? Hur gestaltas en känsla? Hur målas ett "Stop"?

Tematiskt utgår workshopen från "Gränsen" som sådan. Vilka gränser sätter elevernas omgivning för dem? Vilka gränser har de själva? Hur känns det att få en gräns satt eller att själv sätta en?
Vi väljer varsin favoritgräns och utforskar hur den ter sig. Vi pratar om hur gränsen skulle kunna gestaltas i måleri, vilken färg och form den har, vilken skala.
Syftet är att leda eleverna till att fokusera på Hur de målar, istället för att tänka på Vad och bedöma resultatet. Här handlar det om att lekfullt söka ett visuellt uttryck för hur något känns.

Om en inte vill eller orkar känna efter, så kan vi finna många gränser i det abstrakta måleriet om vi letar. Det finns en gräns mellan målningen och rummet, mellan de olika färgerna och de olika lagren av färg. Med olika tekniker kan vi begränsa färgen eller låta den flöda fritt. Vi kan begränsa den till vårt papper eller vår duk, eller låta målningen fortsätta ut i rummet. Vi kan utforska och tänja på gränsen för vad vi betraktar som abstrakt måleri.

Gränsen mellan hur du uppfattar något och hur jag tolkar detsamma blir central- den leder oss till insikten om att det abstrakta måleriet inte har några rätt eller fel. Här är det du som har tolkningsföreträde!

Tillvägagångssätt

Eleverna introduceras för ett antal abstrakta målare och deras tekniker. De får sedan själva prova på olika måleriska tekniker. Vi målar med vattenbaserad, luktfri akrylfärg. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar när de målar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Vi arbetar på målarduk som vi tejpar upp på bord eller direkt på golvet. Eleverna får instruktioner i hur en målning kan byggas upp, hur färgen kan appliceras med olika verktyg och hur olika coola effekter kan skapas med rinningar och tryck.

Målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att utmana motståndet i att måla någonting som inte "föreställer något". Det innebär att gå över gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen uppmuntras de istället till att experimentera och friare ge uttryck för sina egna gränser.

Lokalbehov

Undervisningen får gärna ske i en bildsal eller annan sal som tål att det kan hamna färg på omgivande ytor. Varje elevs arbetsplats behöver rymma en målarduk som är ca 50 x 40 cm. De kan arbeta på bord eller på golvet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Läraren förbereder:
- plastbunkar för vatten
- torkpapper/hushållspapper
- eventuell skyddspapper på bord/golvytor
- uppmanar eleverna att ha på sig oömma kläder

Konstnär
Disa Rytt
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 januari, 2021 - 20 december, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
8700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4350 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet