ARTIKEL

Utan möjliggörare – inget Konstdepartementet. Vill du vara med?

På Konstdepartementet har vi har en ambitiös vision. Vi vill radikalt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan. Genom samskapande projekt med professionella konstnärer vill vi väcka elevers kreativitet, nyfikenhet och förståelse för omvärlden. Men vi klarar det inte utan stöd.

Plattformen konstdepartementet.se fungerar som en brygga mellan konstnärer och skolor, och erbjuder både inspiration och praktiska verktyg för att boka och genomföra konstprojekt. Vi värnar den konstnärliga friheten och ger våra konstnärer utrymme att utveckla sitt eget konstnärskap i samarbete med elever. 

Extern finansiering ovärderligt stöd

Konstdepartementet tar inte ut någon förmedlingsavgift därför är vi helt beroende av extern finansiering. Tack vare bidrag från Postkodstiftelsen och Statens Kulturråd kan vi erbjuda våra tjänster kostnadsfritt för skolor. Utan ert ovärderliga stöd så skulle Konstdepartementet inte finnas. Stort, varmt tack till våra möjliggörare!

Stärkt infrastruktur för konst

Vi har skapat en regional utvecklingsplan och i samverkan med regioner och kommuner i hela landet bygger vi vidare för att långsiktigt och hållbart stärka infrastrukturen för bild- och formkonstområdet. Tillsammans kan vi nå en ökad måluppfyllelse för barns och ungas tillgång till konst och kultur i hela landet samt stärka förutsättningarna för ett vitalt konstnärsskap utanför storstadsregionerna!

Vill du vara med?

Vi välkomnar alla som tror på vikten av bildförståelse, kreativa lärprocesser i skolan, vikten av struktur för mötet mellan konst och skola att stödja oss framåt. Är du intresserad av att stötta oss? Mejla Linde Sjöstedt, projektchef.

Fakta

Postkodstiftelsen
Stiftelsens projektstöd startade i augusti 2022 och avslutas i juli 2024. Projektet med Konstdepartementet bidrar till Postkodstiftelsens arbete inom jämlik tillgång till kultur.

Kulturrådet
Genom stödet från Kulturrådet ges vi möjligheten att hitta nya samarbeten i landets regioner. Nu har vi stöd i arbetet att komma vidare ut i hela landet med vår mission att koppla samman fler bild- och formkonstnärer och deras samskapande konstprojekt med barn och unga i skolan.