För eleven

Med ett konstprojekt ges eleverna möjlighet att:

 • möta en professionell konstnär, få inblick i yrket och hur det kan vara att verka utifrån det perspektivet.
 • prova yrkesverksamma konstnärers praktiker och arbetssätt genom samskapande projekt, anpassade efter ålder och kopplade till den övriga undervisningen.
 • delta i konstnärligt utforskande av komplexa frågor om livet, samhället, naturen, identiteten, relationer m.m.
 • få erfarenhet av att arbeta undersökande, och en upplevelse av att det arbetssättet är värderat och viktigt.
 • stärka sin kreativa förmåga och få nya perspektiv genom att fantisera, skapa, drömma och tänka fritt.
 • stärka förmågan att läsa av, förstå och tolka bilder.
 • utveckla det egna konstnärliga uttrycket.
 • använda ett hantverk och lära sig om olika material och tekniker.

För skolan

Skolor som vänder sig till oss får:

 • en bokningsplattform med ett stort utbud inom bild- och formområdet där det är enkelt kan hitta konstprojekt som knyter an till läroplanen olika teman.
 • hjälp med att hitta ett specifikt projekt, att skräddarsy det efter egna behov och att boka in det till skolan.
 • ett kvalitativt utbud av bild- och formkonstprojekt som uppfyller skoluppdraget att stärka visuell litteracitet och estetiska lärprocesser i undervisningen.
 • utvecklande grupprocesser som kan öppna upp existerande mönster i klassen och som kan visa nya sidor och kompetenser hos elever.
 • kontakt med lokala konstnärer att samarbeta med över en längre tid.
 • stöd i Skapande skola-ansökan.
 • kvalitetssäkrade konstprojekt utförda av professionella konstnärer.

För kommunen

Kommunen hjälper vi med:

 • en infrastruktur för förmedling av bild- och formkonst.
 • samarbete för att stärka bild- och formkonstområdet.
 • kompetensutveckling för lokala konstnärer.
 • en digital plattform med presentationer av regionens konstnärer och deras konstnärliga projekt.
 • stöd för att hitta konstprojekt som passar just er kommun, oavsett om ni har en kulturtrappa, kulturgaranti, samarbetar med lokala konsthallar eller endast bokar in projekt inom ramen för en ansökan till Skapande skola.
 • att nå ökad måluppfyllelse för barns och ungas tillgång till kultur.

För regionen

Vårt arbete med regioner ger:

 • hjälp med att nå de regionala kulturmålen.
 • stöd för att utveckla regionala och långsiktigt verkande
 • samarbete för att gemensamt öka utbudet av bild- och formkonst till barn och unga.
 • lokala konstnärer fortbildning i hur de kan arbeta och utveckla sina konstnärskap i skolan, vägledning i hur de kan bjuda in barnen med och i sin praktik, samt uppdrag i regionens skolor och konstinstitutioner.

För konstnären

Konstnärer som ansluter sig till oss ges:

 • möjlighet till uppdrag i att arbeta konstpedagogiskt i den region du är verksam.
 • hjälp med att forma och producera konstprojekt för barn och unga.
 • fortbildning som möjlighet att fördjupa och vidareutveckla ditt konstnärskap.
 • hjälp med marknadsföring och administrativt arbete.
 • möjlighet att bli del av en växande nationell plattform med kurser och konstnärsträffar.

Boka ett konstprojekt

Vill du boka en konstnär till din klass eller grupp! Sök bland alla våra konstprojekt, eller hör av dig till oss om du vill ha hjälp med ett skräddarsytt uppdrag.