Fyra olika format på Skoluppdrag

Din process som konstnär och din idé om konstprojekt kan passa olika typer av upplägg och tar olika lång tid. Därför har vi tagit fram fyra olika format att välja mellan.

1. Workshop

Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)

————————————————————————

2. Konstkarta

Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)

————————————————————————

3. Process

Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar

————————————————————————

4. Produktion

När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg, till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar

————————————————————————

TIPS

Skapa gärna workshops som kan genomföras i mer än ett format. Till exempel så kan du ge en workshop i format Produktion / Kort under tre tillfällen, men även komprimera vissa moment för att även erbjuda samma tema som Workshop / Lång.

Då finns det större möjlighet för skolor att boka din workshop så att det passar in i deras schema och möjligheter.