Våra olika format på Skoluppdrag

Konstkarta

Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 2 timmar

Lång: 4 timmar

 

Workshop

Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

3 timmar

 

Process

Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar

 

Produktion

När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg, till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar