KONSTNÄR

Anna Hesselgren

Jag har under många år arbetat undersökande i workshops och med grupper i olika åldrar i konstprojekt som behandlar det offentliga rummet. På senare år har intresset legat på hur kunskap och behov tas tillvara utifrån ett användarperspektiv när vi förändrar våra livsmiljöer. I kollaborativa läro- och skapandeprocesser samt undersökningar utvecklas platsspecifika relationella verk i ett kollektivt tänkande kring urbana utmaningar.

2017 Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet, Akademin Valand

2016 Utmaningar för växande städer, Open lab/KTH

2015-16 Samtida urbana teorier, KTH, Sthlm

2014-15 Take a Walk on the Wild Side: Learning from the City and Beyond, Ark.teori och –historia, Mejan Arc/Konsthögskolan, Sthlm

2012-14 Masterprogrammet i Konstnärlig Gestaltning vid KSM, Campus Norrköping, Linköpings Univ
2013 Konstnärliga Forskningsprocesser, Konstfack, Sthlm

2012-13 Probe the Public Space. Art In the public realm, Konsthögskolan, Sthlm

2012 Ljud i konstnärligt skapande med fokus på offentlig konst, Konstfack, Sthlm

2011-12 Projektprogrammet i skulptur, Konsthögskolan, Sthlm

2011 Workshop Public Movement, Weld, Sthlm

2008 Projektledning inom kulturområdet, Sthlm Univ

1990-97 Fil. kand i konstvet, lingvistik och italienska samt studier i estetik, filosofi, feministisk teori, Sthlms och Uppsala Univ
1987-89 Idun Lovéns Konstskola, Sthlm

1984-86 Istituto Europeo di Design, Milano

I mitt konstnärskap fokuserar jag på samtidskonstens möjliga roll i urbana förändringsprocesser. Jag är intresserad av hur man med konstnärliga metoder i fleråriga projekt tillsammans med stadens invånare kollaborativt kan utforska det urbana rummet och maktstrukturer. I kollaborativa skapande- och läroprocesser utvecklas platsspecifika konstnärliga forskningsmetoder till relationella gemensamma verk i ett kollektivt tänkande kring urbana utmaningar. Förhoppningen är att utvinna ny kunskap om en plats som kan bidra till en mer socialt hållbar utveckling där medborgarnas initiativ och behov tas tillvara i planeringen.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT