Tillbaka till konstnärer

Anna Hesselgren

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

Anna Hesselgren har under många år arbetat undersökande i workshops och med grupper i olika åldrar i konstprojekt som behandlar det offentliga rummet. På senare år har intresset legat på hur kunskap och behov tas tillvara utifrån ett användarperspektiv när vi förändrar våra livsmiljöer. I kollaborativa läro- och skapandeprocesser samt undersökningar utvecklas platsspecifika relationella verk i ett kollektivt tänkande kring urbana utmaningar.

Så här arbetar jag

I mitt konstnärskap fokuserar jag på samtidskonstens möjliga roll i urbana förändringsprocesser. Jag är intresserad av hur man med konstnärliga metoder i fleråriga projekt tillsammans med stadens invånare kollaborativt kan utforska det urbana rummet och maktstrukturer. I kollaborativa skapande- och läroprocesser utvecklas platsspecifika konstnärliga forskningsmetoder till relationella gemensamma verk i ett kollektivt tänkande kring urbana utmaningar. Förhoppningen är att utvinna ny kunskap om en plats som kan bidra till en mer socialt hållbar utveckling där medborgarnas initiativ och behov tas tillvara i planeringen.

Utbildning eller väg in i yrket

2017 Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet, Akademin Valand

2016 Utmaningar för växande städer, Open lab/KTH

2015-16 Samtida urbana teorier, KTH, Sthlm

2014-15 Take a Walk on the Wild Side: Learning from the City and Beyond, Ark.teori och –historia, Mejan Arc/Konsthögskolan, Sthlm

2012-14 Masterprogrammet i Konstnärlig Gestaltning vid KSM, Campus Norrköping, Linköpings Univ
2013 Konstnärliga Forskningsprocesser, Konstfack, Sthlm

2012-13 Probe the Public Space. Art In the public realm, Konsthögskolan, Sthlm

2012 Ljud i konstnärligt skapande med fokus på offentlig konst, Konstfack, Sthlm

2011-12 Projektprogrammet i skulptur, Konsthögskolan, Sthlm

2011 Workshop Public Movement, Weld, Sthlm

2008 Projektledning inom kulturområdet, Sthlm Univ

1990-97 Fil. kand i konstvet, lingvistik och italienska samt studier i estetik, filosofi, feministisk teori, Sthlms och Uppsala Univ
1987-89 Idun Lovéns Konstskola, Sthlm

1984-86 Istituto Europeo di Design, Milano

Skoluppdrag av Anna Hesselgren

Hur ser du vår stad? – berättelser och teckningar – en kollaborativ kartläggning- DIGITAL (zoom)

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland

Åk 1-3, Fritidshem, Gymnasie, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Geografi, Biologi, Historia

Urbana Rörelser- en kollaborativ kartläggning (kort version)

Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Region Värmland, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form, ,

Bild, Slöjd, Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Fysik

Urbana rörelser- en kollaborativ kartläggning

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 1-3

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

, Konst/Bild/Form

Samhällskunskap, Bild, Geografi, Historia, Svenska som andraspråk, Svenska, Matematik