PROJEKT

Urbana rörelser – en kollaborativ kartläggning

Vi gör en gemensam karta av våra individuella rörelsemönster i vårt närområde.

Beskrivning

Vi gör en gemensam karta av våra individuella rörelsemönster i vårt närområde. Med konstnärliga metoder gestaltar vi vår relation till offentliga rum. Målet: en mer demokratisk stadsplanering.

Hur påverkas vi av vår närmiljö? Varför gör vi de vägval vi gör, och hur inverkar stadsplanering på våra rörelsemönster? I Urbana rörelser kartlägger vi individuellt och i grupp hur vi rör oss i vår vardag genom stadsrummet. Hur känns det att ta den där vägen varje dag till skolan eller fritids? Hur upplever vi gatan eller bussen som tar oss till mormor via affären, eller från kompisen till fotbollsträningen eller stallet där vi rider? Med hjälp av en gemensam karta , ståltråd och tyger gestaltar vi vårt sätt att röra oss för att skapa en ökad medvetenhet om hur vi interagerar med platserna vi lever på. Vi utgår från hur det känns i kroppen när vi tänker oss en väg vi brukar gå och böjer ståltråd därefter. Olikfärgade tyger får symbolisera olika saker som vi ser längs med vägen. Därefter ska vi skriva ned vår upplevelse av vägen. Temat för projektet är att genom en kartläggning av våra rörelsemönster i vardagen belysa rättvisa, demokrati och hur man tillsammans kan vara medskapare av offentliga rum. Jag visar aktuell översikts- och utvecklingsplan över elevernas närområde för att öka förståelsen av hur förändringar i livsmiljön påverkar vår vardag. Med hjälp av konstnärliga metoder skapar vi nya, kollektiva perspektiv på stadsplaneringen där varje individs erfarenheter är viktiga.

Målsättning

I Urbana rörelser får eleverna insyn i vad stadsplanering konkret kan innebära och hur en kartläggning kan fungera och vara (delvis utifrån Kevin Lynch kartläggningsmetod The image of the city). De får kunskaper om hur nedifrånperspektiv och demokratiska processer fungerar i stadsplanering och samhället i stort – det viktiga i att alla ska bli hörda och hur olika perspektiv bidrar till en större förståelse för det gemensamma livsrummet. De får också förståelse för hur en konstnärlig, kollaborativ läro- och skapandeprocess kan göras och hur den påverkar framväxten av ett verk. Tekniskt får eleverna lära sig att med händerna bearbeta vardagliga material som ståltråd och tyger och därigenom öva minnet av detaljer, abstrakt tänkande och visualisering i sina gestaltningar av vardagliga miljöer. Att även i skriven form gestalta sin väg ger övning i att tänka och formulera sig.

Tillvägagångssätt

Introduktion där jag visar bilder och pratar om hur våra livsmiljöer är i ständig förändring, vilket påverkar hur vi tar oss fram. Jag visar aktuell översikt- och utvecklingsplan av elevernas närområde för att öka förståelsen av hur förändringar i livsmiljön påverkar.

Eleverna får gemensamt måla en karta över sitt närområde på ett stort papper (ca 150x250 cm) med vattenfärg. Olika områden får olika färger utifrån hur de upplever sitt närområde. Kartan sätts upp på en vägg.

Jag visar hur man kan känna vägen i kroppen och hur man kan uttrycka detta i ståltråd. Genom att böja den på olika vis kan den representera olika rörelser och upplevelser: upp och ned, fram och tillbaka, under, över och genom.

Alla får böja sin egen rörelse utifrån en väg de brukar gå, cykla eller åka. Därefter virar vi tygremsor i olika färger runt ståltråden, där färgerna associerar till vad vi ser i närmiljön under vägen vi gestaltar.

Var och en får sätta upp sin rörelse på den gemensamma kartan och skriva en beskrivning av den direkt på kartan.

Vi har vernissage då vi samtalar om det gemensamma verket och varför vi tar de vägar vi tar.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar.
En projektor med duk
En vägg i skolan där verket kan växa fram.

Särskilt för detta projekt

Varje elev ombeds att ta med sig en tygbit (stor eller liten) som kan rivas i remsor och läggas i högen som vi alla sedan kan välja bland. Det kan vara ett gammalt klädesplagg eller vad som helst i tygväg: tjock, tunt, mjukt eller hårt.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema