Var gömmer sig inspirationen?

Kan man teckna ett ljud, eller måla en lukt? Vi spetsar sinnena och letar inspiration på ett nytt sätt!

Kan man teckna ett ljud, eller måla en lukt? Vi spetsar sinnena och letar inspiration på ett nytt sätt!

Beskrivning

Hur fungerar inspiration? Vad inspirerar konstnärer när de skapar ett verk? Kan det vara smaken av en frukt, ljudet av vatten som droppar eller känslan av att dra handen över en skrovlig yta?

I boken Lära barn skapa skriver Rob Barnes om att lära sig se. Han beskriver hur motsvarigheten till läs- och skrivkunnighet att inom konstens område är att kunna se och teckna. I projektet Var gömmer sig inspirationen? övar vi oss på att just se – och att lukta, höra, smaka och känna!

Vi utforskar nya sätt att hitta inspiration med hjälp av våra fem sinnen: smak, syn, hörsel, känsel och lukt. Vi diskuterar hur andra konstnärer har hittat inspiration till sina verk och gör mindmaps över idéer för hur man kan inspireras. Vi gör övningar där vi använder våra sinnen och gör uppgifter där vi utforskar skolans lokaler och skolgård. Efteråt tittar vi på de inspirationskällor vi hittat, diskuterar dem och hur de kan användas som utgångspunkt för att göra ett konstverk.

Målsättning

Eleverna får insikt i hur konstnärer arbetar för att hitta inspiration till sina verk. De får öva på att öppna upp och använda sina sinnen, och får insyn i nya sätt och verktyg att hitta inspiration till skapande och konst. De får undersöka vad de tycker om, och hur de föredrar att hitta sin inspiration – är det att lukta, höra, se, smaka eller känna? Målet är att öva oss på att se saker runt omkring oss och vidga blicken för vad vi kan använda oss av för intryck när vi gör konst.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mitt konstnärskap, och visar bilder på andra konstnärers verk. Vi diskuterar var inspirationen till konstverket kommer från och gör en mindmap med egna idéer om vad som kan fungera som inspirationskällor.

Vi gör en övning där vi hittar inspiration genom att teckna och måla med hjälp av våra fem sinnen. Vi testar exempelvis att måla hur en lukt ser ut, eller att teckna formen av ett ljud.

Eleverna delas sedan in i par och får självständigt utföra uppgifter där de går ut i skolans lokaler och på skolgården för att hitta egen inspiration.

Till slut sammanfattar vi den inspiration vi hittat och diskuterar hur den kan användas när man skapar ett konstverk.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor. Vi rör oss också inne på skolan och på skolgården när vi letar inspiration, men inte utanför skolans område.

Särskilt för detta projekt

Inför momentet där eleverna ska delas in två och två uppmanar jag läraren att bedöma om de hellre gör indelningen själva innan projektet genomförs, eller om jag ska göra indelningen på plats.

Mia Hultgren

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Idébaserat, Grupprocess, Teckning

Tema

Fantasi, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.