PROJEKT

Var gömmer sig inspirationen?

Kan man teckna ett ljud, eller måla en lukt? Vi spetsar sinnena och letar inspiration på ett nytt sätt!

Beskrivning

Hur fungerar inspiration? Vad inspirerar konstnärer när de skapar ett verk? Kan det vara smaken av en frukt, ljudet av vatten som droppar eller känslan av att dra handen över en skrovlig yta?

I boken Lära barn skapa skriver Rob Barnes om att lära sig se. Han beskriver hur motsvarigheten till läs- och skrivkunnighet att inom konstens område är att kunna se och teckna. I projektet Var gömmer sig inspirationen? övar vi oss på att just se – och att lukta, höra, smaka och känna!

Vi utforskar nya sätt att hitta inspiration med hjälp av våra fem sinnen: smak, syn, hörsel, känsel och lukt. Vi diskuterar hur andra konstnärer har hittat inspiration till sina verk och gör mindmaps över idéer för hur man kan inspireras. Vi gör övningar där vi använder våra sinnen och gör uppgifter där vi utforskar skolans lokaler och skolgård. Efteråt tittar vi på de inspirationskällor vi hittat, diskuterar dem och hur de kan användas som utgångspunkt för att göra ett konstverk.

Målsättning

Eleverna får insikt i hur konstnärer arbetar för att hitta inspiration till sina verk. De får öva på att öppna upp och använda sina sinnen, och får insyn i nya sätt och verktyg att hitta inspiration till skapande och konst. De får undersöka vad de tycker om, och hur de föredrar att hitta sin inspiration – är det att lukta, höra, se, smaka eller känna? Målet är att öva oss på att se saker runt omkring oss och vidga blicken för vad vi kan använda oss av för intryck när vi gör konst.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mitt konstnärskap, och visar bilder på andra konstnärers verk. Vi diskuterar var inspirationen till konstverket kommer från och gör en mindmap med egna idéer om vad som kan fungera som inspirationskällor.

Vi gör en övning där vi hittar inspiration genom att teckna och måla med hjälp av våra fem sinnen. Vi testar exempelvis att måla hur en lukt ser ut, eller att teckna formen av ett ljud.

Eleverna delas sedan in i par och får självständigt utföra uppgifter där de går ut i skolans lokaler och på skolgården för att hitta egen inspiration.

Till slut sammanfattar vi den inspiration vi hittat och diskuterar hur den kan användas när man skapar ett konstverk.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor. Vi rör oss också inne på skolan och på skolgården när vi letar inspiration, men inte utanför skolans område.

Särskilt för detta projekt

Inför momentet där eleverna ska delas in två och två uppmanar jag läraren att bedöma om de hellre gör indelningen själva innan projektet genomförs, eller om jag ska göra indelningen på plats.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema