Konstnärscentrum Öst

Harriet Aurell

Hariett Aurells verksamhet är inriktad på att stimulera händernas förmåga, fantasin och skapandet. Genom en fascination för hur rörelser skapas har hon byggt upp en stor kunskap och med hjälp av mekanismer, elektronik och mikrokontrollers gjort gående, viftande, vinkande och blinkande skulpturer i de material som funnits runt omkring. För barn inriktar hon sig på att lära ut hur enkla robotar kan ges liv.

Så här arbetar jag

Kroppen har många sinnen som bygger upp förståelsen av omvärlden, och en del av de sinnena blir understimulerade i vår kultur. Sedan långt tillbaka har jag fascinerats av hur rörelser skapas. Gradvis har jag byggt upp den förståelsen och försökt utveckla "låtsasliv" i skulpturer och objekt. Materialen har varit allt från lera till trasiga leksaker och skräp. Jag hjälper barn att skapa låtsasliv i form av robotar som rör sig och blir personliga uttryck för barnens föreställningar. Ibland kan de bli snälla och glittriga, ibland svarta och farliga och några har även en räv bakom örat, men de är alltid mycket personliga. Grundtanken i min verksamhet är att skapa objekt som går att relatera till på olika plan. Förmågan att skapa på det viset vill jag gärna förmedla vidare för att gifta samman konsten och tekniken med humor och innovation.

Utbildning eller väg in i yrket

Mina viktigaste utbildningar har varit i konstvetenskap, psykologi och instrumentmakeri men framför allt i utforskandet och experimenterandet. Konstvetenskapen gav mig boklig kunskap som sedan fick substans i mötet med det egna skapandet. Psykologin lärde mig om människans sätt att hantera sin omvärld, men viktigast av allt har varit att förstå hur viktig individens erfarenhet är för att kunna ta in kunskap som förmedlas. 
Att det är med de erfarenheter vi bär med oss som vi kan göra oss föreställningar och skapa associationer och samband men även utveckla fantasier. Instrumentmakarutbildningen gav mig kunskap om tillverkningsmetoder för att åstadkomma de effekter jag eftersträvade. Dessutom har jag studerat en del filosofi som gjort intresset för människans villkor till en integrerad del i skapandeprocessen.

Hemort:

Region Stockholm

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Harriet Aurells projekt se alla →