Tillbaka till konstnärer

Pernilla Norrman

Region Skåne

Konstnärscentrum Syd

Kort om mig

Efter en lång högskoleutbildning och några år i arbetslivet, tog jag paus och mötet med lera och hantverk blev en vändpunkt för mig då jag kunde börja arbeta och uttrycka mig med mina händer. 2001 startade jag min keramikverkstad i Malmö och nu arbetar jag med både krukmakeri och konstprojekt. Under många år har jag varit engagerad som ledare inom Friluftsfrämjandet. Natur och kultur hänger ihop och det är något jag vill förmedla i mitt arbete.

Så här arbetar jag

För snart tjugo år sedan började jag gräva upp lera vid en av de många lertäkter som finns kvar efter tegelindustrin i Skåne. Det har varit ett sätt att komma nära mitt material, både genom förståelse för dess geologiska sammanhang. Att ta upp lera ger en konkret erfarenhet av hur människan tagit tillvara och använt naturligt förekommande lera i alla tider.

I mitt arbete undersöker jag på olika sätt den lokala lerans autentiska färgskala och uttrycksregister, och det återspeglas även i landskapets bebyggelse. Tegel från lokalt tillgängliga leror var så sent som fram till 60-talet det dominerande och tillgängliga byggnadsmaterialet. Att förmedla och bidra till att fler ser och upplever kopplingen mellan lera och tegel, hantverk och landskap är en viktig drivkraft i mitt konstnärliga arbete. Mina verk har en platsspecifik dimension medan materialet och kroppens arbete med leran i sig universellt.

När jag hämtar lera använder jag den direkt från marken, rensar bara bort större delar av organiskt material som löv och större sten. I min gestaltning använder jag olika tekniker; modellerar, formtar, drejar och omformar. Jag återkommer gärna till kärlet. Själv tänker jag att mina verk rör sig i spänningsfältet mellan det berättande och det abstrakta, mellan materialets styrka och känslighet, mellan människa och natur. Tack vare återkommande stöd och stipendier har jag kunnat fördjupa mitt arbete med den här utgångspunkten över lång tid.

Jag har över åren fortbildat mig och ingått i olika typer av samarbeten. 2017-2018 genomförde jag projektet "Känslan av att leran ligger fast" som ett konstnärligt samarbetsprojekt med filmaren Terese Mörnvik.
Med filmen vill jag bjuda in publiken till platsen genom en personlig betraktelse över den djupare innebörd som arbetet med leran har haft för mig. Därefter har jag arbetat med en utställning och ett ljudverk till Malmös äldsta tegelbyggnad, S:t Petri kyrka som hade 700-års jubileum 2019. Under de senaste två åren har jag samarbetat med en arkitekt kring modern tegelarkitektur. Vi har gemensamt tagit fram ett nytt format för tegel som är under utveckling i dialog med branschen.

Jag har föreläst om mitt arbete har genomfört workshops för barn i samarbete med utställningsplatser. Parallellt med mitt konstnärliga arbete arbetar jag även mer traditionellt i verkstan och då med små serier brukskeramik i egen formgivning för olika uppdragsgivare.

Utbildning eller väg in i yrket

2018 Arbeta konstnärligt i offentliga rummet, Göteborgs universitet, Akademi Valand (30p)
2013 Nutida konsthantverksteori, fortbildning Göteborgs Universitet, HDK
2002 Keramik och glas i arkitekturen, fortbildning Konstfack Stockholm
2000 - 2005 Assistent/lärling till Signe Persson-Melin, keramiker och formgivare
1999 - 2001 Keramisk form och gestaltning, Yrkeshögskola Carl Malmstens skola, Capellagården

1990 - 1993 Informationslinjen, Fil. Kand. Medie o kommunikationsvetenskap, Högskolan i Växjö
1993 - 1994 Kulturmöten och kulturmönster, Lunds universitet, etnologiska institutionen IMER
1994 - 1995 Kultursociologi, Högskolan i Växjö
1994 - 1995 Etnologi A, Umeå universitet

Skoluppdrag av Pernilla Norrman

Tegelsafari

Region Skåne

Åk 1-3, Åk 4-6

Konstworkshop lång (180 min)

Slöjd/Hantverk/Design

Historia, Geografi, Samhällskunskap, Bild