Konstnärscentrum Syd

Pernilla Norrman

Efter en lång högskoleutbildning och några år i arbetslivet tog jag paus för att pröva något annat. Mötet med materialet lera och hantverket blev en vändpunkt för mig där jag kunde börja arbeta och uttrycka mig med mina händer. 2001 startade jag min keramikverkstad i Malmö och arbetar nu med både krukmakeri och konstprojekt. Under många år har jag också varit engagerad som ledare inom Friluftsfrämjandet. Natur och kultur hänger ihop och det är något jag vill förmedla i mitt arbete.

Så här arbetar jag

För snart tjugo år sedan började jag gräva upp lera vid en av de många lertäkter som finns kvar efter tegelindustrin i Skåne. Det har varit ett sätt att komma nära mitt material och få en förståelse för dess geologiska sammanhang. Det är också en konkret erfarenhet av hur människan i alla tider tagit tillvara och använt naturligt förekommande material i sin närmiljö för sin försörjning.

I mitt arbete undersöker jag på olika sätt den lokala lerans autentiska färgskala och uttrycksregister, vilket också återspeglas i landskapets bebyggelse. Tegel från lokalt tillgängliga leror var så sent som fram till 1960-talet det dominerande och tillgängliga byggnadsmaterialet. Att förmedla och bidra till att fler ser och upplever kopplingen mellan lera och tegel, hantverk och landskap är en viktig drivkraft i mitt konstnärliga arbete. Mina verk har en platsspecifik dimension, medan materialet och kroppens arbete med leran i sig är universellt.

När jag hämtar lera använder jag den direkt från marken och rensar bara bort delar av organiskt material som löv och större sten. I min gestaltning använder jag olika tekniker: modellerar, drejar, formtar osv. Själv tänker jag att mina verk rör sig i spänningsfältet mellan det berättande och det abstrakta, mellan materialets styrka och känslighet, mellan människa och natur. Tack vare återkommande stöd och stipendier har jag kunnat fördjupa mitt arbete med den här utgångspunkten över lång tid.

Genom åren har jag fortbildat mig och ingått i olika typer av samarbeten, t ex "Känslan av att leran ligger fast" som ett konstnärligt samarbetsprojekt med filmaren Terese Mörnvik. Som en fortsättning på det projektet genomförde jag ett ljudverk till Malmös äldsta tegelbyggnad, S:t Petri kyrka under dess 700-års jubileum. Under de senaste två åren har jag samarbetat med en arkitekt kring modern tegelarkitektur. Vi har gemensamt tagit fram ett helt nytt format för tegel som är under utveckling i dialog med branschen.

Jag har också återkommande föreläst om mitt arbete och genomfört workshops för barn i samverkan med olika utställningsplatser. Parallellt med mitt konstnärliga arbete arbetar jag även mer traditionellt i verkstan och då med små serier brukskeramik i egen formgivning för olika uppdragsgivare.

Utbildning eller väg in i yrket

2018 Arbeta konstnärligt i offentliga rummet, Göteborgs universitet, Akademi Valand (30p)
2013 Nutida konsthantverksteori, fortbildning Göteborgs Universitet, HDK
2002 Keramik och glas i arkitekturen, fortbildning Konstfack Stockholm
2000 - 2005 Assistent/lärling till Signe Persson-Melin, keramiker och formgivare
1999 - 2001 Keramisk form och gestaltning, Yrkeshögskola Carl Malmstens skola, Capellagården

1990 - 1993 Informationslinjen, Fil. Kand. Medie o kommunikationsvetenskap, Högskolan i Växjö
1993 - 1994 Kulturmöten och kulturmönster, Lunds universitet, etnologiska institutionen IMER
1994 - 1995 Kultursociologi, Högskolan i Växjö
1994 - 1995 Etnologi A, Umeå universitet

Hemort:

Region Skåne

Jag kan ta uppdrag i:

Region Skåne

Referensarbeten och kontaktvägar

Pernilla Norrmans projekt se alla →