Tegelsafari

Beskrivning

Tegelsafari - en upplevelse av lera och tegel

Ett landskap präglas av sin bebyggelse. Tegel från lokalt tillgängliga leror var så sent som fram till 1960-talet det dominerande och tillgängliga byggnadsmaterialet. I Skåne har det funnits närmare 300 olika tegelbruk. Idag finns inga tegelbruk kvar, inte i Skåne och inte i Sverige. Det tegel som används idag importeras, ofta med helt nya och främmande kulörer.

Under workshopen tittar vi på analoga bilder och föremål som följer med till klassrummet: hur leran ser ut när jag gräver upp den och hur det går att vara säker på att lera verkligen är lera? Hur gammal är leran? Vad används den till? Vi känner och luktar på leran som jag tagit med till klassrummet.

Vi funderar på hur lera använts för att bygga hus? Hur blir lera blir till tegel? Hur används tegel? Hur länge håller tegel? Samtalet anpassas efter barnens ålder.

Barnen får sedan arbeta i mindre grupper med att tillverka lerstenar. Det blir en möjlighet att uppleva leran med sin kropp och sina sinnen. Vi tar en gemensam paus och tittar på lerstenarna. Hur kändes det att göra tegel? Hur mycket väger en sten?

Vi tittar på historiska tegelstenar och upptäcker avtryck från både händer och djur. Jag visar också exempel på hur fantasifulla djur ibland murades in i väggen på äldre hus som skydd mot onda krafter och olycka. Varje grupp delar sedan sin lersten så att alla får lika stora bitar. Med lerbitarna får barnen individuellt eller tillsammans upptäcka lerans taktila och skulpturala möjligheter genom att skapa egna tegeldjur.

Därefter går vi på tegelsafari i klassrummet!

Målsättning

Att varje barn får med sig en kroppslig erfarenhet av materialen lera och tegel.
Att varje barn har överblick på materialens ursprung och egenskaper.
Att varje barn kan göra en koppling mellan mellan materialet lera och bebyggelse med tegel i det omgivande landskapet.
Att varje barn upptäcker materialet lera som en möjlighet att gestalta, uttrycka och berätta något personligt.

Med workshopen lämnas ett enklare handledningsmaterial som innehåller förslag på detaljer som kan upptäckas i relation till äldre och nyare tegelarkitektur.
Materialet kan användas för stadsvandring med klassen som läraren gör vid ett senare tillfälle.

Workshopens innehåll och längd kan anpassas utifrån barnens ålder och med koppling till ämnesområden som t ex historia, geografi eller matematik.

Tillvägagångssätt

Workshopen genomförs i lokal som skolan tillhandahåller. Se beskrivningen ovan.

I korthet ingår följande moment:

Visning och utforskande dialog kring lera, tegel och bebyggelse och om hur dessa hänger ihop. Vi gör detta utifrån analoga bilder och fysiska föremål i klassrummet från tegeltillverkning. Under workshopens gång växer en tillfällig utställning fram i klassrummet.

Eleverna arbetar självständigt och i grupp på arbetsstationer med tillverkning av lersten - tegel.

En utforskande dialog om upplevelsen av lera, tegel och bebyggelse.

Fritt skapande ur lerstenen som vi precis format - alla får gestalta sitt eget lerdjur. Därefter går vi på gemensam tegelsafari i klassrummet. Eleverna reflekterar gemensamt över resultatet.

Ett handledningsmaterial ingår som inspirerar till tegelsafari med klassen i närbelägen bebyggelse. Materialet innehåller basfakta om tegel och det kan fortsatt användas i ämnesundervisning.

Lokalbehov och teknik

Ett större klassrum går bra, gärna i bottenvåning eller med tillgång till hiss så att jag kan rulla in material (lera väger mycket).

Bänkar placerade som fem olika stationer och utrymme att samlas i grupp, till exempel på golvet.

Särskilt för detta projekt

Workshopen varar 180 minuter inklusive tid för upp- och nedpackning.

Tillgång till vatten, hinkar, engångshanddukar, sopborste och våtsvabb.

Materialet kan smeta av på kläder men ger inte fläckar. Det går att tvätta bort med vatten.
Finns det förkläden till barnen så är det en fördel.
Lera är giftfritt.

Pernilla Norrman

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Arkitektur

Tema

Relaterade skolämnen

Historia, Geografi, Samhällskunskap, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.