Tegelsafari

Region Skåne

Målsättning

Att varje barn får med sig en personlig upplevelse av materialet lera och en förståelse för vad tegel är.
Att barnen ser hur bebyggelsen och det omgivande landskap hänger ihop.
Att bidra till materialupplevelse av lera och tegel.

Med workshopen lämnas ett enklare handledningsmaterial som innehåller förslag på detaljer som kan upptäckas i relation till äldre och nyare tegelarkitektur. Materialet kan användas för stadsvandring med klassen som läraren gör vid ett senare tillfälle.

Workshopens innehåll kan anpassas med koppling till ämnesområden som t ex historia, geografi eller matematik.

Beskrivning

Tegelsafari - en upplevelse av lera och tegel

Ett landskap präglas av sin bebyggelse. Tegel från lokalt tillgängliga leror var så sent som fram till 1960-talet det dominerande och tillgängliga byggnadsmaterialet. I Skåne har det funnits närmare 300 olika tegelbruk. Idag finns inga tegelbruk kvar, inte i Skåne och inte i Sverige. Det tegel som används idag importeras, ofta med helt nya och främmande kulörer.

Under workshopen tittar vi på analoga bilder och föremål som följer med till klassrummet: hur leran ser ut när jag gräver upp den och hur det går att vara säker på att lera verkligen är lera? Hur gammal är leran? Vad används den till? Vi känner och luktar på leran som jag tagit med till klassrummet.

Vi funderar på hur lera använts för att bygga hus? Hur blir lera blir till tegel? Hur används tegel? Hur länge håller tegel? Samtalet anpassas efter barnens ålder.

Barnen får sedan arbeta i mindre grupper med att tillverka lerstenar. Det blir en möjlighet att uppleva leran med sin kropp och sina sinnen. Vi tar en gemensam paus och tittar på lerstenarna. Hur kändes det att göra tegel? Hur mycket väger en sten?

Vi tittar på historiska tegelstenar och upptäcker avtryck från både händer och djur. Jag visar också exempel på hur fantasifulla djur ibland murades in i väggen på äldre hus som skydd mot onda krafter och olycka. Varje grupp delar sedan sin lersten så att alla får lika stora bitar. Med lerbitarna får barnen individuellt eller tillsammans upptäcka lerans taktila och skulpturala möjligheter genom att skapa egna tegeldjur.

Därefter går vi på tegelsafari i klassrummet!

Tillvägagångssätt

Workshopen genomförs i lokal som skolan tillhandahåller. Se beskrivningen ovan.

I korthet ingår följande moment:

Visning och utforskande dialog kring lera, tegel och bebyggelse och om hur dessa hänger ihop. Vi gör detta utifrån analoga bilder och fysiska föremål i klassrummet från tegeltillverkning. Under workshopens gång växer en tillfällig utställning fram i klassrummet.

Eleverna arbetar självständigt och i grupp på arbetsstationer med tillverkning av lersten - tegel.

En utforskande dialog om upplevelsen av lera, tegel och bebyggelse.

Fritt skapande ur lerstenen som vi precis format - alla får gestalta sitt eget lerdjur. Därefter går vi på gemensam tegelsafari i klassrummet. Eleverna reflekterar gemensamt över resultatet.

Ett handledningsmaterial ingår som inspirerar till tegelsafari med klassen i närbelägen bebyggelse. Materialet innehåller basfakta om tegel och det kan fortsatt användas i ämnesundervisning.

Lokalbehov

Ett större klassrum går bra, gärna i bottenvåning eller med tillgång till hiss så att jag kan rulla in material (lera väger mycket).

Bänkar placerade som fem olika stationer och utrymme att samlas i grupp, till exempel på golvet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Workshopen varar 180 minuter inklusive tid för upp- och nedpackning.

Tillgång till vatten, hinkar, engångshanddukar, sopborste och våtsvabb.

Materialet kan smeta av på kläder men ger inte fläckar. Det går att tvätta bort med vatten.
Finns det förkläden till barnen så är det en fördel.
Lera är giftfritt.

Konstnär
Pernilla Norrman
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Historia, Geografi, Samhällskunskap, Bild
Period
18 maj, 2022 - 18 maj, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet