Tegelsafari – en upplevelse av lera och tegel

Region Skåne

Målsättning

Workshopens målsättning är att bidra till materialupplevelse av lera och tegel, samt förståelse för hur bebyggelse och omgivande landskap hänger ihop. Det är aspekter som den nya politiken Gestaltad livsmiljö för form o arkitektur tar fasta på.

I workshopen närmar vi oss på ett konkret och enkelt sätt hur lera, människa och bebyggelsen är sammankopplade i tid och rum. Varje barn får med sig en personlig upplevelse av materialet lera och förståelse för vad tegel är. Samma material blir utgångspunkt för att uttrycka och berätta något personligt. Processen och upplevelsen står i centrum, inte resultatet. Materialet kommer återvändas igen och igen.

Med workshopen lämnas ett enklare handledningsmaterial som efteråt kan användas för egen stadsvandring med klassen. Det innehåller förslag på detaljer som kan upptäckas i relation till äldre och nyare tegelarkitektur.

Workshopens innehåll kan anpassas med koppling till ämnesområden som t ex historia, geografi eller matematik.

Beskrivning

Ett landskap präglas av dess bebyggelse. Tegel från lokalt tillgängliga leror var så sent som fram till 60-talet det dominerande och tillgängliga byggnadsmaterialet. I Skåne har det funnits närmare 300 olika tegelbruk. Idag finns inga tegelbruk kvar, inte i Skåne och inte i Sverige. Det tegel som används importeras, ofta med helt nya och främmande kulörer.

Under workshopen tittar vi på analoga bilder och föremål som följer med till klassrummet: hur leran ser ut när jag gräver upp den och hur det går att vara säker på att lera verkligen är lera? Hur gammal är leran? Vad används lera till? Vi känner och luktar på leran som jag tagit med till klassrummet.

Vi funderar på hur lera använts för att bygga hus? Hur blir lera blir till tegel? Hur används tegel? Hur länge håller tegel? Samtalet anpassas efter barnens ålder.

Barnen får sedan arbeta i mindre grupper med att tillverka lerstenar. Det blir en möjlighet att uppleva leran med sin kropp och sina sinnen - storlek och tyngd. Vi tar en gemensam paus och tittar på lerstenarna: Hur kändes det att göra tegel? Hur mycket väger en sten?

Vi tittar på äldre tegelstenar och upptäcker avtryck från både händer och djur. Jag visar också exempel på hur fantasifulla djur ibland murades in i väggen på äldre hus som skydd mot onda krafter och olycka. Varje grupp delar sedan sin lersten så att alla får lika stora bitar. Med lerbitarna får barnen individuellt eller tillsammans upptäcka lerans taktila och skulpturala möjligheter genom att skapa egna tegeldjur.

Därefter går vi på tegelsafari i klassrummet!

Tillvägagångssätt

Worshopen genomförs på plats i tillgänglig lokal som skolan tillhandahåller. Se beskrivningen ovan. I korthet med följande moment:

Visning och utforskande dialog kring lera, tegel, bebyggelse och hur det hänger ihop. Vi gör detta utifrån analoga bilder och fysiska föremål i klassrummet från tegeltillverkning. Under workshopen gång växer en tillfällig utställning fram i klassrummet.

Eleverna arbetar självständigt i grupp på arbetsstationer med tillverkning av lersten - tegel.

En utforskande dialog om upplevelsen lera, tegel och bebyggelse - vad upptäcker barnen i processen.

Fritt skapande ur lerstenen som vi precis format - alla får gestalta sitt eget lerdjur. Därefter går vi på gemensam tegelsafari i klassrummet. Eleverna reflekterar gemensamt över resultatet.

Ett handledningsmaterial ingår som inspirerar till tegelsafari med klassen i närbelägen bebyggelse, samt basfakta kring tegel som fortsatt kan användas på olika sätt i ämnesundervisning.

Lokalbehov

Ett större klassrum går bra, gärna i bottenvåning eller med tillgång till hiss så att jag kan rulla in workshopen material - lera väger mycket.

Bänkar i 5 stationer och plats att samlas i grupp t ex på golvet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Workshopen varar 180 minuter inklusive upp- och nedpackning.

Tillgång till vatten, 4-5 hinkar vatten, handdukar (engång), sop-set och våtsvabb.

Lera är giftfritt. Materialet kan smeta av på kläder som damm, men ger inte fläckar. Det går att tvätta/skölja bort med vatten.

Finns det förkläde till barnen från t ex bild eller slöjdssal så är det en fördel att använda sådant.

Konstnär
Pernilla Norrman
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Historia, Geografi, Samhällskunskap, Bild
Period
26 oktober, 2021 - 26 oktober, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet