KONSTNÄR

Lott Alfreds

Jag är bildkonstnär och utbildad kulturskolepedagog. Jag har ofta arbetat samskapande med barn och unga med ett starkt fokus på allas inneboende kreativa förmåga.

Utbildning
MFA Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 1987-1992
Pilchuck Glass School 1997
SKISS, samtidskonstnärer i samtidssamhället, Konstfrämjandet 2005-2006

Jag arbetar med olika material och gärna skulpturalt i glas, lera, brons, glas eller funna material.
Jag gör också cyanotypi,grafik och måleri. Att enligt barnkonventionen låta barn komma till tals och ges möjlighet att uttrycka sig genom konst brinner jag för. Den demokratiska processen är i centrum.
Sedan 2006 har jag varit aktiv i gruppen ArtAgent som medverkat i ett flertal processinriktade projekt med fokus på deltagande och social skulptur, både i Sverige och internationellt. Jag har också utfört utsmyckningar i offentlig miljö i samarbete med lokalt boende, barn och ungdomar och asylsökande. Samarbeten med t.ex. Subtopia, skolor och äldreboenden i Botkyrka, Mölndal och Emmaboda kommun. Jag ger även kurser i skulpturala tekniker, neon och lampworking med glas.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT