KONSTNÄR

Elisabeth Billander

Jag är utbildad med en masterexamen i keramikkonst från Högskolan för Design och Konst (Hdk/Valand) i Göteborg. jag har lång erfarenhet av att arbeta med workshops både med unga och vuxna elever. Jag är från Göteborg men bor och verkar i Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun. Bland mina projekt håller jag bland annat på att bygga upp en mötesplats för konst och kultur med verkstäder och boenden för verksamma konstnärer.

Jag började som så många andra med kvällskurser i keramik som senare ledde till förberedande utbildningar och därefter utbildning på universitetsnivå.

Oftast arbetar jag processinriktat där den första fasen är en insamlingsfas. Det kan vara insamling av fakta, av intryck, av saker, fynd eller möten. Oftast faktiskt allt av det parallellt. Jag dokumenterar genom foton, skisser och text. Loggbok är väldigt inspirerande att föra och hjälper mig att sortera tankar och intryck för att komma vidare i processen. Därefter kommer fasen av görandet. Fler idéer kommer alltid i görandet och tar mig och arbetet vidare under arbetets gång. Var det slutar har jag ingen aning om. den sista fasen blir att knyta ihop säcken, ta ett steg tillbaka, se över det jag åstadkommit och försöker förstå vad det är jag har jobbat på.

profile image
HEMORT

Region Västmanland

CENTRUMUTBILDNING

Konsthantverkscentrum

PROJEKT