KONSTNÄR

Johan Suneson

Jag vill arbeta med konst så att det känns som ett äventyr. Materialen kan hjälpa till att upptäcka nya världar med fantasins hjälp. Sedan över tjugo år bor jag i Malmö, men är ofta i andra delar av Sverige eller reser utomlands. Naturen är en inspirationskälla för mig, men även hur vi människor berättar för varandra om livet.

Jag har gått Konsthögskolan Valand mellan 1989 0ch 1994, sedan har jag gått en fristående kurs på Valand 2018 ”Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet”, Akademi Valand och Statenskonstråd. Jag har undervisat på de flesta nivåer sedan 1994.

Det börjar med att ag får en ide´. Den kan ha väckts av en en skämtteckning, religiös eller folkliga bilder, filmscener, konst, där jag hittar en struktur som jag kan använda för att gestalta egna uppfattningar. Jag lånar alltså ofta former, gör min egen variant av olika etablerade uttryck. Ofta är frågan helt enkelt: Vad händer om jag gör så här? För mig är konsten en handling och den lever av det sammanhang den verkar i. Den är först ett samtal som konstnären för med sig själv, sedan blir den en igångsättare för en större dialog. Jag målar, skulpterar, tecknar och gör performance.

profile image
HEMORT

Region Skåne

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Syd

PROJEKT