PROJEKT

Växa/ bygga

Naturen kan se ut hur som helst – det kan konsten också!

Beskrivning

Naturen kan se ut hur som helst – det kan konsten också! Vi bygger skulpturer med inspiration från träd.

Vad är skillnaden mellan det som lever och det som är gjort av människor? I projektet Växa/bygga skapar vi saker som aldrig funnits förut, men som inspireras av trädens uppbyggnad.

Ett träd förenar himmel och jord: det hämtar näringsämnen från marken och solenergi och koldioxid från luften. Vi undersöker trädets delar, hur de ser ut och vad de har för funktion. Vi skapar bark och grenar i gips och använder material som hämtats från naturen: trä, kol, papper, äggoljetempera, färgpigment och schellack, och lär oss på så vis om materialens ursprung. I slutet av projektet placeras trädskulpturerna tillsammans med levande träd. Vi pratar också om skillnaden mellan levande och människoskapat, och jag läser stycken ur böcker som Frankensteins monster av Mary Shelley, Klätterbaronen av Italo Calvino, Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben samt texter om artificiell intelligens.

Målsättning

Under projektet får eleverna pröva på skulptur, gjutning och byggande. Genom skapandet får eleverna ökad förtrogenhet med olika material – både kunskap om hur de känns att arbeta med, och kunskap om deras ursprung. De får på ett lustfyllt sätt lära sig om sådant som är gjort av människor och sådant som lever, där gränsen, som vi kommer att lära oss, inte alltid är knivskarp.

Tillvägagångssätt

Till projektet har jag med mig stommar av trä som är konstruerade så att de kan stå på marken. Vi använder dessa stommar som utgångspunkt när vi sedan bygger våra trädskulpturer.

Vi går igenom trädets delar. Barken gjuts av gips i gropar och grenar konstrueras genom att använda parabler, tyngdkraftens kurvor: kedjor eller rep hängs mellan två punkter och lindas med gipsremsor. Löv tecknas på kartong som överförs till plywood.

Träden målas med äggoljetempera som blandas på plats – jag har med mig petflaskor, tratt, ägg, olja och pigment. När äggoljetemperan torkat täcks alla delar med shellack.

I slutet av projektet läser jag högt ur texter som anknyter till projektet och trädskultpurerna placeras utpå skolgården, bland befintliga träd om sådana finns. Eftersom skulpturerna är bärbara kan de senare placeras inomhus

Lokalbehov och teknik

Projektet behöver genomföras utomhus med tillgång till rinnande vatten samt en sandlåda eller en sandhög för att gjuta i.

Särskilt för detta projekt

Jag tar med skyddsplast, och det är bra om eleverna har oömma kläder och förkläden.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema