Växa/ bygga

Naturen kan se ut hur som helst – det kan konsten också! Vi bygger skulpturer med inspiration från träd.

Naturen kan se ut hur som helst – det kan konsten också! Vi bygger skulpturer med inspiration från träd.

Beskrivning

Vad är skillnaden mellan det som lever och det som är gjort av människor? I projektet Växa/bygga skapar vi saker som aldrig funnits förut, men som inspireras av trädens uppbyggnad.

Ett träd förenar himmel och jord: det hämtar näringsämnen från marken och solenergi och koldioxid från luften. Vi undersöker trädets delar, hur de ser ut och vad de har för funktion. Vi skapar bark och grenar i gips och använder material som hämtats från naturen: trä, kol, papper, äggoljetempera, färgpigment och schellack, och lär oss på så vis om materialens ursprung. I slutet av projektet placeras trädskulpturerna tillsammans med levande träd. Vi pratar också om skillnaden mellan levande och människoskapat, och jag läser stycken ur böcker som Frankensteins monster av Mary Shelley, Klätterbaronen av Italo Calvino, Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben samt texter om artificiell intelligens.

Målsättning

Under projektet får eleverna pröva på skulptur, gjutning och byggande. Genom skapandet får eleverna ökad förtrogenhet med olika material – både kunskap om hur de känns att arbeta med, och kunskap om deras ursprung. De får på ett lustfyllt sätt lära sig om sådant som är gjort av människor och sådant som lever, där gränsen, som vi kommer att lära oss, inte alltid är knivskarp.

Tillvägagångssätt

Till projektet har jag med mig stommar av trä som är konstruerade så att de kan stå på marken. Vi använder dessa stommar som utgångspunkt när vi sedan bygger våra trädskulpturer.

Vi går igenom trädets delar. Barken gjuts av gips i gropar och grenar konstrueras genom att använda parabler, tyngdkraftens kurvor: kedjor eller rep hängs mellan två punkter och lindas med gipsremsor. Löv tecknas på kartong som överförs till plywood.

Träden målas med äggoljetempera som blandas på plats – jag har med mig petflaskor, tratt, ägg, olja och pigment. När äggoljetemperan torkat täcks alla delar med shellack.

I slutet av projektet läser jag högt ur texter som anknyter till projektet och trädskultpurerna placeras utpå skolgården, bland befintliga träd om sådana finns. Eftersom skulpturerna är bärbara kan de senare placeras inomhus

Lokalbehov och teknik

Projektet behöver genomföras utomhus med tillgång till rinnande vatten samt en sandlåda eller en sandhög för att gjuta i.

Särskilt för detta projekt

Jag tar med skyddsplast, och det är bra om eleverna har oömma kläder och förkläden.

Johan Suneson

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Modellbygge, Trä, Skulptur

Tema

Du och naturen, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Religionskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →