KONSTNÄR

Anna Törrönen

Jag är en konstnär baserad i Västerås. Jag har en finsk-slovensk-svensk bakgrund och ser de olika perspektiv som det medför som en möjlighet, både i mitt egna konstnärliga utforskande och i förmedlandet av kreativa processer till andra målgrupper.
Mina konstprojekt kan även bokas på finska.

Jag är utbildad på Västerås konstskola, Åbo konstakademi i Finland (kandidatexamen) och Academy och Fine Arts and Design i Ljubljana, Slovenien (magisterexamen). Jag har varit yrkesverksam konstnär sedan 2011.

Jag arbetar med egna utställningar, offentliga gestaltningar och konstprojekt. Jag är specialiserad inom måleri men arbetar även med installationer, skulpturer och digitala uttryck.
Jag har även återkommande jobbat som konstnär i deltagarbaserade och offentliga konstprojekt med barnperspektiv, samt hållit i många workshops för olika målgrupper, ofta barn och unga.
Jag har t.ex. medverkat i konstprojektet Ballongen-Lek på riktigt, samt arbetat med ett offentligt gestaltningsprojekt i stadsdelen Råby i Västerås, där jag genom en deltagarprocess med barn skapade ett permanent offentligt konstverk.
Parallellt med mitt eget konstnärskap har jag under många år arbetat organisatoriskt med att utveckla deltagarbaserade konstprojekt, kollektiva samarbeten och utställningar samt leda och utveckla verksamhet med syfte att nå ut med konst till fler i samhället.

profile image
HEMORT

Region Västmanland

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Mitt

PROJEKT