PROJEKT

Den fria konstklubben: Allas rätt att skapa

Vad kan du uttrycka med konsten som språk? Vi målar tillsammans på en stor duk och lär oss om vad vi tycker om att skapa!

Beskrivning

Alla har en inneboende förmåga till konstnärligt skapande – alla kan och får! I projektet Den fria konstklubben beger vi oss på en upptäcktsresa in i konstens språk. Vi upptäcker bildkonstens möjligheter och etablerar en plats för fritt skapande. Eleverna får tankeväckande, roliga och taktila erfarenheter som stärker dem i deras egen resa i att upptäcka vad just de tycker om att skapa.

Vi lär oss om hur man kan använda konsten som ett språk för att uttrycka något som är viktigt för en, leker fram bilder med hjälp av tecknings- och kollageövningar och samtalar kring elevernas egna tankar och föreställningar om konst. Vi gör övningar som att skapa kollage med tre bitar, skicka runt och rita på varandras teckningar eller att teckna något som är stort på liten yta. Eleverna får sedan skapa tillsammans på en stor duk som målas från båda sidor i en associativ, föränderlig konstnärlig process. Här får eleverna göra upptäckter kring sitt eget och varandras skapande, deras förmåga att uttrycka sig kreativt förstärks, och de lär sig att kreativiteten är ett språk som alla kan använda!

Målsättning

Eleverna får delta i en kreativ process som stärker deras förmåga att ta del av konstnärliga uttryck, både som skapare, deltagare och betraktare. De får samarbeta, associera fritt, släppa på förväntningar och tolka i ögonblicket, och lär sig på så vis om kreativitet som ett sätt att tänka eller vara. De får också möjlighet att tänka kritiskt och reflektera över normer, föreställningar och förväntningar kring vad konst är och kan vara.

Tillvägagångssätt

Projektets tidsåtgång är 120 minuter uppdelat på två moment med en rast mellan. Det finns också möjlighet att genomföra en längre version på 180 minuter, där ett tredje moment tillkommer.
Första momentet: Jag presenterar projektet och mig själv. Vi undersöker exempel på lokala konstnärskap och gör gemensamma övningar i teckning och kollage. Vi samtalar om konstens språk utifrån elevernas egna erfarenheter och åsikter kring konst och skapande.

Andra momentet: Eleverna delas in i två grupper och får måla på en stor duk från båda sidor. Duken släpper igenom färg så att alla ser vad som målas på både sin egen sida och den andra sidan. Här övar vi oss i att släppa kontrollen och umgås kreativt.

Tredje momentet (ingår endast i den längre versionen): Eleverna får skapa enskilt med hjälp av de processer vi mött under dagen. Från att ha skapat stort i grupp fokuserar vi nu på små verk som tar intryck av dagens erfarenheter. Det är också möjligt att anpassa detta fördjupningsmoment efter ett specifikt tema som klassen behandlar i något av skolämnena.

Projektet knyts ihop med samtal kring det eleverna skapat, och vad vi har varit med om under dagen.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med tillgång till vatten och en stor golvyta på cirka 10x4 meter som är fri från bord och stolar. Detta är för att göra plats för den stora duken som eleverna målar på. Tillgång till ett långt bord och stolar för samtal och övningar är ett plus, men övningarna kan också genomföras sittande på golvet. Om vädret tillåter kan projektet genomföras utomhus i anslutning till eller i närheten av skolan, om det finns någon plats som lämpar sig.

Särskilt för detta projekt

Projektet lämpar sig för både helklass och halvklass och kan genomföras i en kort version (120 minuter) eller lång version (180 minuter). Den riktar sig till årskurs 5-9, men kan anpassas till andra målgrupper efter överenskommelse.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema