Artiklar om forskning och vetenskap

Forskare om vikten av kreativt skapande

Om vikten av estetiska ämnen i skolan läser vi i tidningen Ämnesläraren, utgiven av Lärarförbundet 22 feb 2022, skriven av Anna-Karin Hallonsten. Kreativt utövande ökar hjärnans plasticitet, vilket förstärker våra intellektuella krafter och förmåga att ta till oss alla typer av kunskap. Det menar hjärnforskarna Fredrik Ullén och Göran Lundborg.

Utdrag ur artikel om varför estetiska ämnen är viktiga

Hjärnforskaren Fredrik Ullén vid Karolinska institutet anser att de estetiska ämnena borde ses som kärnämnen eftersom krea­tivitet stärker människans problem­lösningsförmåga inom alla områden. Såväl i praktiskt och konstnärligt utövande som i förmågan att ta till sig teoretiska kunskaper. 

– Skaparlust har alltid varit en nödvändig förutsättning för framväxten av det moderna civiliserade samhället. Och om man vänder blicken framåt är det ingen brist på problem som kommer att kräva mycket kompetens och uppfinningsrikedom för att lösa, säger Fredrik Ullén, som även är en inter­nationellt erkänd konsertpianist.

”Kreativa förmågor kommer inte av sig själva.”

Fredrik Ullén, professor, Institutionen för neurovetenskap

Hans forskning visar att aktivt musi­cerande gör att vissa delar av hjärnan blir mer välutvecklade.Samtidigt, betonar Fredrik Ullén, är det viktigt att det kreativa utövandet i skolan inte bara blir ett kravlöst tids­fördriv – det väcker inte intresse, nyfikenhet eller respekt hos någon.

Alla sinnen används i inlärning

Göran Lundborg är handkirurg och har forskat kring handen och dess relation till hjärnan. 

– I dag vet vi att när du använder din hand så växer ”handens område” i hjärnan. Det får fart på det synaptiska flödet och bidrar till en generell ökad aktivitet i hela hjärnan, vilket påverkar vår förmåga att ta till oss all sorts kunskap, säger Göran Lundborg.

Vi lär inte bara med hjärnan, förklarar han. Vi lär även med ögonen, känseln, synen och kroppen. Och ju fler sinnen som kopplas in, desto mer ökar de intellektuella krafterna. 

Han tror att vi gör samhället en otjänst om vi inte tar de estetiska ämnena på allvar.

”Vi måste ge unga människor den kulturträning som krävs för en djupare förståelse.”

Göran Lundborg

Läs hela artikeln på tidningen Ämnesläraren här