Intervju initiativtagare

Intervju med Anna Ridderstad

Vi pratade med Anna Ridderstad, en av projektets initiativtagare och tillika ordförande för Konstnärscentrum, om varför Konstdepartementet behövs. Det är flera saker som är betydelsefulla för varför det är viktigt med konstnärliga möten mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. Anna berättar om detta även i filmen ”Varför behövs Konstdepartementet?” Här är hela intervjun.

Varför är det viktigt att barn och unga möter professionella bild och formkonstnärer tycker du?

Det finns så många intressanta konstnärskap i Sverige och det är en fantastisk resurs för samhället. Vi tycker att konstnärerna verkligen ska få komma ut och möta elever och elever ska få ta del av de här fina konstnärskapen. För det öppnar dörrar till nya världar för barn och unga men det ger också exempel på alternativa kunskapsvägar!

Skollagen säger att estetiska lärprocesser ska finnas med i alla ämnen. På vilket sätt svarar Konstdepartementet upp mot det kravet?

Estetiska lärprocesser, det är ju det konstnärer arbetar med varje dag! Och konstnärer är ju väldigt vana vid att befinna sig i osäkerhet, att inte veta vad nästa steg är, och att hantera det på olika sätt. En annan typ av processer än vad man är van vid kanske? Barn är ju i grunden själva bra på detta men kanske inte skolan eller skolans metoder.

Hur tror du att individ och grupp påverkas av konstnärliga möten?

När det kommer in en konstnär till en barngrupp och man ska arbeta på ett helt nytt sätt tillsammans, med helt nya metoder, då finns det ju en möjlighet att förändra positionerna och strukturen i gruppen och det kan innebära nya möjligheter för eleverna i den gruppen. Det är också att det kommer in någon utifrån som dom inte möter i vanliga fall i skolan, det kan också öppna upp på olika sätt.

Hur hjälper Konstdepartementet skola, kultursamordnare och lärare att få till möten med konstnärer?

Meningen med Konstdepartementet är ju att vara en kontaktyta mellan skola och konstnär. Det ska vara enkelt för skolorna att hitta rätt konstnär, utifrån vilken situation man har, vilket ämnesområde man vill arbeta med, vilka metoder som fungerar bra för ens elever och så vidare. Och meningen med vår plattform är att detta möte ska förenklas, vara tydligt, gå snabbt och bespara arbete.

Hur säkerställer vi kvalité i konstprojekten?

På Konstdepartementet.se presenteras enbart professionella konstnärer och det är väldigt viktigt för oss, för det är dom som arbetar med konstnärliga metoder varje dag som är mest lämpade att möta barn och elever i konstnärliga metoder och processer.

Vad är samtidskonst?

Konstnärer idag dom arbetar ju med väldigt skilda material, metoder och ämnen men nånting som är gemensamt för dom alla är att de är inte intresserade av att arbeta med saker dom redan vet. Dom har ett utforskande arbetssätt och det är nånting som vi vill ta in i konstprojekten hos Konstdepartementet.

Kan du ge några exempel på samtidskonst

Konstnärer kan arbeta med skulptur, med teckning, men också med dialog och samtal, film, med böcker, med matlagning eller med vävning. Materialen och metoderna är väldigt skilda, men det gemensamma är att ha ett utforskande arbetssätt.

Hur vill du beskriva ett bra konstprojekt? Går det att exemplifiera?

Ett bra konstprojekt utgår ifrån konstnärens eget arbete och intresseområden och det blir en situation där både konstnären och eleverna får ut något av stunden. Och det ger eleverna en inblick i hur det är att arbeta som konstnär genom mötet med den här yrkesverksamma personen. Och ja, det öppnar upp för nya kunskapsvägar som man kanske inte tänkt på innan.

Behöver konstprojektet innehålla lärandemoment eller ska det vara helt öppen process?

Under ett konstprojekt så lär sig eleverna nya metoder och får nya verktyg, men det är också viktigt att det inte är alltför målstyrt eller resultatstyrt, för det har eleverna så mycket av i andra sammanhang. Det är viktigt att processen är målet.

Behöver samhället Konstdepartementet?

Konstens utforskande och meningsskapande metoder är ju nånting som vi behöver väldigt mycket idag när vi står inför stora omställningar framöver, när det handlar om klimatförändringar till exempel eller förändringar i omvärlden. Vi vet ju inte idag vad som kommer att krävas av människor i framtiden och här är det viktigt att förhålla sig ödmjukt, och lära barn att förhålla sig till osäkerhet och vara i process och förändring. Det är något som är värdefullt för samhället och framtiden.

Konstnärer är ju experter på det som handlar om att skapa mening, att vara i en ständig förändring och att hantera situationer i osäkerhet. Det är ju något som konstnärer har naturligt och som vi tänker att resten av samhället behöver idag. Detta att förstå hur vi människor, skapar mening och tolkar omvärlden.

Vad är centrumbildningar och berätta mer om det samarbete!

Centrumbildningar är medlemsorganisationer för yrkesutövare inom olika konstområden. Och i konstdepartementet.se så samarbetar vi från Konstnärscentrum med centrum för fotografi, Konsthantverkscentrum och Illustratörcentrum. Så de som presenterar konstprojekt på konstdepartementet.se är medlem i någon av dessa fyra centrumbildningar vilket betyder att de är professionellt verksamma inom sina områden. Vi har samarbetat sedan 2019 med det här projektet som vi nu hoppas kunna etablera i hela landet.

Det här att vi har medlemmar från alla fyra olika inriktningarna, bildkonst, fotografi, illustration och konsthantverk, det gör ju att vi har en väldig bredd och det blir lätt för alla att hitta något som just dom är intresserade av.

Foto: Samuel Voigt Lind

Text och intervju
Camilla Eltell