Animationsverkstad

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Norrbotten

Video


https://www.youtube.com/user/erikuppsalakonsthall/videos

Målsättning

Under workshopen lär sig eleverna hur man gör en animerad film och kan sedan enkelt fortsätta i skolan eller själva hemma.

Beskrivning

Under ett eller flera besök lär sig eleverna grunderna i animerad film. Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i svenskundervisningen kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. I bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

Tillvägagångssätt

Eften en kort introduktion jobbar eleverna i grupp med att skapa en kort historia, göra storyboard, rita och klippa figurer. Animeringen görs med iPads och sist ljudläggs filmerna. Vi avslutar med filmvisning och publicering på YouTube.

Lokalbehov

Workshopen funkar bra i ett vanligt klassrum. Projektor är bra för introduktion och visning av filmerna.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Klassen kan delas in i grupper, högst 6 st.
Material som behövs är:
A4 papper i olika färger, pennor, saxar och häftmassa.

Konstnär
Erik Hedman
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Film, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik, Historia, Musik
Period
20 augusti, 2021 - 17 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet