Animationsverkstad

Beskrivning

Under ett eller flera besök lär sig eleverna grunderna i animerad film. Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i svenskundervisningen kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. I bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

Målsättning

Under workshopen lär sig eleverna hur man gör en animerad film och kan sedan enkelt fortsätta i skolan eller själva hemma.

Tillvägagångssätt

Efter en kort introduktion jobbar eleverna i grupp med att skapa en kort historia, göra storyboard, rita och klippa figurer.

Animeringen görs med iPads och sist ljudläggs filmerna.

Vi avslutar med filmvisning och publicering på YouTube.

Lokalbehov och teknik

Workshopen funkar bra i ett vanligt klassrum. Projektor är bra för introduktion och visning av filmerna.

Särskilt för detta projekt

- Klassen kan delas in i grupper, högst 6 st.
- Material som behövs är: A4 papper i olika färger, pennor, saxar och häftmassa.

Erik Hedman

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Animation

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik, Historia, Musik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.