Animera i lera

Fantasi och kreativitet får flöda fritt när vi gör egna animerade filmer med lera.

Fantasi och kreativitet får flöda fritt när vi gör egna animerade filmer med lera.

Beskrivning

Rörliga bilder är en stor del av barn och ungas vardag, på sociala medier är film en självklar del. I Animera i lera får eleverna göra en egen kort animerad film för att få större förståelse för mediets förutsättningar och också verktyg för att förhålla sig kritiska till det. De får med hjälp av lera, ett material som är enkelt att arbeta med och som inte begränsar fantasin, skapa filmer utifrån egna berättelser med enkel teknisk utrustning. Eleverna får det stöd som krävs för att inte fastna i detaljer så att de istället kan fokusera på innehåll, berättande och filmens uttrycksmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid idé och manus – berättelsen är grunden för slutprodukten och en stor del av arbetet sker i elevernas huvud och på papper. Temat är fritt men kan anpassas efter ett specifikt ämne eller projekt som är aktuellt i klassen. Vi avslutar dagen med att lägga upp elevernas filmer på Youtube – det är magiskt att se hur karaktärerna rör på sig och kommer till liv! Projektet är utformat så att eleverna skriver mycket, lite eller ingenting. Detta gör att de med läs- och skrivsvårigheter arbetar på samma villkor som alla andra.

Målsättning

Med betoning på lust och lek får eleverna göra en egen animerad kortfilm. De får insikt i filmens språk och hur film rent tekniskt blir till. De får övning i att berätta en historia på ett effektivt och förståeligt sätt och förståelse för manusarbete, att ett genomarbetat manus är en grundförutsättning för en bra film.

Tillvägagångssätt

Introduktion av mig.

Tillsammans komma på en idé.

Bildmanus

Tillverkning av lerfigurer och scenografi

Filma

Lägga på ljud

Vi lägger ut den färdiga filmen på Youtube

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar.
- Ipads med appen Stop Motion Pro installerad och bordstativ (eleverna arbetar gruppvis. 3 är det optimala antalet i varje grupp. En iPad och ett stativ för varje grupp.)

Särskilt för detta projekt

Vi kommer att använda det pysselmaterial som finns på skolan för att bygga scenografier. Stora färgade papper och tejp är ett minimum, men allt som finns kan komma till användning.

Ulf Lundin

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Animation, Ljud, Digitalt, Film

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.