Cyanotypi

Vi skapar spännande bilder med hjälp av en gammal fotografisk metod!

Vi skapar spännande bilder med hjälp av en gammal fotografisk metod!

Beskrivning

Hur kan man återge en bild från verkligheten? Många av oss tänker nog inte så mycket på hur bilderna vi ser varje dag har uppstått. I projektet Cyanotypi går vi från de digitala bilderna och utforskar en alternativ fotografisk metod som uppstod redan på 1800-talet: vi gör våra egna cyanotyper!

Här får eleverna samla växter eller annat material för att sedan skapa bilder genom kontaktkopiering. Processen är enkel att förstå och handskas med, och eleverna kan leka med komposition och former. Vi arrangerar våra kompositioner på ett särskilt slags papper jag tar med mig, exponerar det för solljus eller UV-lampor och sköljer sedan pappret i vatten. Vi lär oss om kemi och ljuskänslighet, om fotografiets historia, hur det uppfanns och vilka som var de första teknikerna och processerna.

Målsättning

Eleverna får bekanta sig med en av de äldsta fotografiska processerna. De får lära sig om fotografiets utveckling och historia, om kemi och ljuskänslighet, samtidigt som de får utveckla sitt eget konstnärliga uttryck genom att utforska komposition, form och material.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar och introducerar projektet. Vi plockar fram de föremål vi vill göra bilder av: växter, tyger, texter, teckningar eller bilder, som då bör vara utskrivna på overhead-film.

Eleverna delas upp i grupper om 2-3 personer. Vi tar fram det sensibiliserade pappret och arrangerar de växter eller föremål man vill ha på sitt papper. Sedan lägger vi en glasskiva ovanpå och “framkallar” bilderna med hjälp av solen, om den är tillräckligt stark, eller under UV-lampor.

Vi kan nu se hur pappret ändrar färg! När det har blivit mörkblått är det dags att ta bort pappret från ljuskällan och lägga det i vatten för sköljning.

När pappret har torkat kan man sedan måla på det med akvarellfärg för att förstärka kontrasten eller nyanser, eller måla med gouache för att lägga till andra färger och mönster.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum.

Särskilt för detta projekt

Innan projektet genomförs behöver eleverna ha förberett sig genom att ha samlat och torkat växter eller andra föremål som man vill experimentera med. Teckningar eller texter fungerar också bra. Vill man skapa cyanotyper av ett befintligt fotografi behöver man skriva ut bilden negativ och spegelvänd på overhead-film. Jag kan förklara och hjälpa till om någon önskar göra detta. För bästa resultat fungerar annars också en fotostatkopia.

Joakim Kocjancic

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Kollage, Grupprocess, Måleri

Tema

Tiden, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild, Kemi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.