Den gemensamma skattkistan

Region Stockholm

Målsättning

Det ska vara lustfyllt och inspirerande att lära sig se och skapa konst. Vi diskuterar vad offentlig konst är och ser det ur olika synvinklar, från en läkandemiljö som sjukhus till trappuppgångar i portar och utsmyckning av parker till gerillakonst och grafitti. Vad gör konst med människan, och hur skulle det vara om konst inte fanns? Vi pratar om platsen där vårt gemensamma verk ska sitta och om det är något vi bör tänka på innan vi börjar jobba med objekten. Vi jobbar individuellt med uttryck av objekten i lera och i slutändan blir det ett gemensamt verk där alla får synas och vara delaktiga. Min roll är att alla känner sig sedda och förstår att dom är en viktig del av den gemensamma installationen.

Den gemensamma skattkistan manar till att alla elevers personliga narrativ är en skatt. Tillsammans blir det en skattkista med massa olika uttryck, ett inkluderande verk.

Beskrivning

Projektet handlar om att eleverna gemensamt skapar en permanent installation till skolan. Utifrån samtal och referensbilder om vad offentlig konst kan vara utgår varje elev ifrån sina egna associativa tankar och idéer. Projektet är utformat så att vi jobbar i små grupper (halvklass) där eleverna arbetar individuellt blandat med gemensamma samtal om konst. Projektet bygger på att varje elev blir sedd och får utrymme samtidigt som alla är med och bygger ett gemensamt konstverk som inkluderar och bjuder in till samtal. Det är ett projekt där skolans alla klasser kan vara delaktiga och skapa en levande skola med konst i skolbyggnaden.

Varje elev får trycka ut en lerplatta i en gipsform i ett förutbestämt format för att använda som grund för sitt objekt att bygga på. Objekten/plattorna görs i stengodslera som vi sedan engoberar (målar) och glaserar. Alla som vill signerar sin skapelse. Varje individuellt objekt/platta sätts efter bränning och glasering ihop till ett stort gemensamt verk, de monteras med fogmassa/silikon på en eller flera större spånskivor som sedan hängs någonstans i skolan. Placeringen av verket är något skolan och jag kommer överens om innan arbetet börjar.

Jag kommer under projektets gång dokumentera arbetet med bilder och samlade texter från eleverna som skolan får efter avslutat projekt.

Här kommer värdepunkter saxade ur läroplanen som vi jobbar med under projektets gång
-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
-Respekterar andra människors egenvärde.
-Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
-Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Tillvägagångssätt

Den gemensamma skatten spänner över tid, vi träffas vid tre tillfällen.

Första gången vi ses pratar vi om offentliga utsmyckningar. Vad är offentlig konst? Hur kan det se ut? Måste en förstå vad det är? Vi tittar vi på bilder som referensmaterial och inspiration. Vi besöker platsen där det verk vi kommer att skapa ska få ta plats. Därefter gör vi en ”bryta-isen” övning, en skulptural uppgift som brukar ge glädje, skratt och en del funderingar. Följt av ett samtal om de alster som skapats. Sen får eleverna i uppdrag att börja tänka på vad dom vill göra.

Andra gången vi ses pratar jag om hantverket, materialet och dess historia. Jag berättar om hur en jobbar med lera och visar film på hur olika moment utförs. Resten av tiden använder vi för eget konstnärligt arbete.

Tredje gången glaserar vi objekten och börjar ta oss en titt på hur de ska placeras. Jag berättar om mitt egna arbete.

Upplägget kan anpassas utifrån skolans önskemål, vi kommer överens om något som passar båda parter.

Lokalbehov

Bord där en kan jobba med lera, gärna att det finns stor arbetsyta för eleverna.
Gärna vatten i rummet eller i anslutning till rummet vi jobbar i.
Skolan behöver en brännugn för keramik.
Hyllor, eller annan förvaringsplats där elevernas arbeten kan ligga och torka innan bränning.
Plats på skolan för vägghängd elevinstallation.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Jag förväntar mig att lärare/resurser ska vara delaktiga under lektionerna. Mobil får endast användas i syfte att fotografera och dokumentera processen. Jag skickar ut ett brev ca 1 vecka innan första workshoptillfälle där jag skriver mer precist hur första träffen kommer att se ut, steg för steg samt vad jag förväntar mig av skolans personal.

Konstnär
Studio Joanna Günther
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Svenska, Slöjd, Historia, Samhällskunskap
Period
01 mars, 2021 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet