PROJEKT

Den gemensamma skattkistan

Vi skapar ett konstverk av lera tillsammans – en permanent installation som hängs upp i skolan.

Beskrivning

Vi skapar ett konstverk av lera tillsammans – en permanent installation som hängs upp i skolan. Under tiden samtalar och diskuterar vi konstens roll i samhället och i offentliga miljöer.

Hur skulle det vara om det inte fanns någon konst i världen? Vad gör konst med människan? Den gemensamma skattkistan belyser frågor om konstens roll i samhället genom både individuellt och gemensamt skapande och vill uppmärksamma att varje elevs personliga uttryck är en skatt, som tillsammans med andras bildar en skattkista. Eleverna får göra ett konstverk i lera utifrån fria associationer och idéer, som sedan fogas samman till en kollektiv, permanent installation – en skattkista full av olika uttryck – som hängs upp på en plats vi bestämmer gemensamt. Under tiden vi arbetar diskuterar vi vad offentlig konst är och hur den kan se ut, på sjukhus, i trappuppgångar, portar eller i form av graffiti. Projektet bygger på att varje elev blir sedd och får utrymme till sitt eget skapande, samtidigt som alla är med och bygger ett gemensamt konstverk.

Målsättning

I Den gemensamma skattkistan ska alla känna sig sedda och förstå att de är en viktig del av den gemensamma installationen. Eleverna får både utveckla sitt individuella uttryck i arbetet med objekten i lera och får öva sig i samarbete och delaktighet. Samtidigt får de möjlighet att djupare reflektera över den offentliga konsten. Målet med projektet är att det ska vara både lustfyllt och inspirerande att lära sig att se och själv skapa konst.

Den gemensamma skattkistan manar till att alla elevers personliga narrativ är en skatt. Tillsammans blir det en skattkista med massa olika uttryck, ett inkluderande verk.

Tillvägagångssätt

Första träffen
Introduktion och samtal om offentliga utsmyckningar. Vad är offentlig konst? Hur kan den se ut? Måste en förstå vad det är? Vi tittar på bilder som referensmaterial och inspiration.
Vi besöker platsen där verket kommer att vara, som är bestämd sedan tidigare av mig och skolan.
Vi gör en ”bryta-isen”-övning, en skulptural uppgift som brukar ge glädje, skratt och en del funderingar. Därefter samtalar vi om vad vi skapat. Eleverna får i uppdrag att fundera över vad de vill göra för alster till nästa tillfälle.

Andra träffen
Jag berättar om hantverket, materialet och dess historia. Jag förklarar hur en jobbar med lera och visar film på hur olika moment utförs.
Eleverna får arbeta självständigt med en lerplatta och en gipsform i ett förutbestämt format som grund för att bygga sitt objekt på. Objekten görs i stengodslera som sedan målas.

Tredje träffen
Vi glaserar objekten och börjar titta på hur de ska placeras och sammanfogas.
Jag berättar om mitt egna arbete.
Vi sätter ihop varje individuellt objekt till ett stort gemensamt verk som monteras med fogmassa eller silikon på en eller flera större spånskivor, som sedan hängs upp i skolan.
Avslutning och reflektioner.

Lokalbehov och teknik

Rum med bord där en kan jobba med lera, gärna med stora arbetsytor. Helst med tillgång, eller med nära anslutning, till vatten

Skolan behöver en brännugn för keramik.

Hyllor, eller annan förvaringsplats, där elevernas arbeten kan ligga och torka innan bränning.

Plats på skolan för vägghängd elevinstallation.

Särskilt för detta projekt

Jag förväntar mig att lärare/resurser ska vara delaktiga under lektionerna.

Vi träffas och arbetar i halvklass under projektets gång.

Jag kommer under projektet dokumentera arbetet med bilder och samlade texter från eleverna som skolan får efter avslutat projekt.

Mobil får endast användas i syfte att fotografera och dokumentera processen.

Jag skickar ut ett brev ca 1 vecka innan första träffen där jag skriver mer precist hur första träffen kommer att se ut steg för steg, samt vad jag förväntar mig av skolans personal.

Upplägget kan anpassas utifrån skolans önskemål, vi kommer överens om något som passar båda parter.

Vi kan också göra ett konstverk för hela skolan – i så fall kan jag under en dag träffa tre-fyra klasser och utföra projektet. Detaljer kring detta kan bestämmas vid bokning.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema