Den jättestora väven

Beskrivning

Den stora vävstolen handlar om att ta ett historiskt verktyg som vävstolen, och de traditionella teknikerna, till ett nytt sammanhang. Workshopen innehåller framförallt handarbete, att kontrollera olika tekniker, samarbete och respekt.

Alla våra workshops innehåller återbruk och hållbarhet som övergripande tema.

Målsättning

Vi vill att eleverna ska få undersöka hur olika vävtekniker fungerar och kan användas för att skapa olika konstnärliga uttryck. Den stora vävstolen är ett kollektivt konstverk, så eleverna får också lära sig att arbeta tillsammans, att hjälpa varandra, och respektera varandra och varandras utrymme. Alla material som används är återbrukad eller återvunnen textil.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med en presentation av oss i Trådverket, samt berättar kort vad vi ska göra

Bildvisning/brainstorming kring temat, där vi fördjupar oss och kan svara på frågor och funderingar

Praktisk genomgång av arbetet

Eleverna arbetar med uppgiften, vi hjälper löpande och svarar på frågor

Uppsamling och städning

Avslutning och utvärdering

Lokalbehov och teknik

Denna workshop går att genomföra inom- och utomhus.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Textil, Grupprocess

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Svenska, Historia

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →