PROJEKT

Den jättestora väven

Har du hört talas om tuskaft och ryaknut?

Beskrivning

Har du hört talas om tuskaft och ryaknut? Vi skapar en jättestor väv tillsammans!

I projektet Den jättestora väven får eleverna pröva på att använda traditionella tekniker och ett historiskt verktyg – vävstolen – i ett nytt sammanhang. Vi skapar ett stort gemensamt konstverk där vi undersöker olika vävtekniker i stor skala och samtidigt övar oss på samarbete och respekt. Hur skapar vi något tillsammans? Vad är ett konstverk? Hur ska det se ut och vad kan det heta?

Vi lär oss vävtekniker som tuskaft och ryaknut, tittar på bilder och diskuterar vad textilkonst kan vara. Under projektet spänner vi upp en varp någonstans på skolan eller skolgården där vi tillsammans skapar en jättestor väv. Alla Trådverkets projekt har återbruk och hållbarhet som övergripande tema, och i Den jättestora väven diskuterar vi med eleverna om vad återbruk är för något, hur textil produceras och hur textila material och objekt kan återanvändas.

Målsättning

Genom att få undersöka och pröva på vävtekniker och textila material får eleverna ökad förståelse för hur textilier – som en byxa eller en filt – är konstruerade, och vad de kan bestå av. Vi lär oss på ett kreativt och lustfyllt sätt om hållbarhet och återbruk, samtidigt som vi skapar något stort tillsammans. Projektets fokus ligger i kreativiteten och det konstnärliga undersökandet och uttrycket, snarare än att göra “rätt” eller “fel”.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med en presentation där vi berättar vad projektet kommer att innehålla, och berättar kort om vilka vi och Trådverket är.

Vi visar bilder och brainstormar gemensamt kring hur vävar kan se ut, vad textilkonst är och hur textilt spillmaterial kan bli något nytt och användbart, som garn. Bildvisning kan ske analogt eller digitalt beroende på lokalens förutsättningar.

Vi visar exempel på olika vävtekniker och ger en demonstration i att väva tuskaft – den vanligaste tekniken – som eleverna sedan får prova på.

Eleverna arbetar med skapandet av den jättestora väven. Vi bistår med hjälp och tips, visar andra vävtekniker för de som vill testa.

Vi avslutar projektet med en frågestund och utvärdering. Hur kändes det? Vad var lätt, och vad var svårt? Har vi lärt oss något nytt? Känner eleverna att konstverket har något namn? Och var ska den jättestora väven hänga?

Lokalbehov och teknik

För att genomföra projektet krävs golvfasta stolpar eller pelare där varpen kan spännas upp. Alternativa lösningar kan fungera – kontakta oss för att boka in ett möte där vi kan komma och titta på skolans lokaler och utomhusmiljö.

Särskilt för detta projekt

Projektet kan genomföras utomhus mellan april-september.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema