Evig mat

Beskrivning

Skoluppdraget tar utgångspunkt i matens roll i konsten, och utgår från konsthistoriska verk som kan fungera som en inspiration till eleverna. Idén tar fasta på motsatsförhållandet att mat är något förgängligt medan konsten är "evig". Maten är livsviktig för alla människor, men inte bara som föda, utan också som en social konstruktion, där samtal, visioner, och nya idéer kan gestaltas; som i Judy Chicagos The Dinner Party (1979) (se bild) där ett imaginärt möte mellan ett urval av kvinnliga förgrundsgestalter manifesteras genom en installation av ett dukat bord.

Målsättning

Eleverna ska producera egna verk i form av en skulptur eller en målning under handledning av konstnären. Kursen har som mål att få eleverna att fundera, och ge dem en viss insyn i såväl konsthistorien som samtidskonsten. En tanke är också att reflektera över sitt eget förhållande till mat, och den matkultur som präglar vår tid.

Tillvägagångssätt

Uppdraget sker i tre delar: Bildvisning. Konstnären ger en föreläsning där valda verk ur konsthistorien visas. Vi för en diskussion om matens roll i konsten och vardagslivet. Vi samlar ihop bilder från tidningar, klipper klistrar.

Vi jobbar vidare med materialet. Nu väljer eleverna vad de vill göra för verk, och jobbar med skulptur eller måleri/collage under ledning av konstnären.

Slutförande av konstverk. Vi samlar ihop verken så att alla får se allas verk. Vi diskuterar verken, tar upp olika aspekter i fråga om idéinnehåll, utförande och uttryck.

Lokalbehov och teknik

En bildsal är en lämplig lokal.

Särskilt för detta projekt

- Tidningar kans vara bra att ha. Saxar, hönsnät, tapetklister. Akrylfärg.
- Obs! Konstnären tillgänglig mån - ons.

Johan Svensson

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Måleri, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.