Evig mat

Region Stockholm

Målsättning

Eleverna ska producera egna verk i form av en skulptur eller en målning under handledning av konstnären. Kursen har som mål att få eleverna att fundera, och ge dem en viss insyn i såväl konsthistorien som samtidskonsten. En tanke är också att reflektera över sitt eget förhållande till mat, och den matkultur som präglar vår tid.

Beskrivning

Skoluppdraget tar utgångspunkt i matens roll i konsten, och utgår från konsthistoriska verk som kan fungera som en inspiration till eleverna. Idén tar fasta på motsatsförhållandet att mat är något förgängligt medan konsten är "evig". Maten är livsviktig för alla människor, men inte bara som föda, utan också som en social konstruktion, där samtal, visioner, och nya idéer kan gestaltas; som i Judy Chicagos The Dinner Party (1979) (se bild) där ett imaginärt möte mellan ett urval av kvinnliga förgrundsgestalter manifesteras genom en installation av ett dukat bord.

Tillvägagångssätt

Uppdraget sker i tre delar: 1. Bildvisning. Konstnären ger en föreläsning där valda verk ur konsthistorien visas. Vi för en diskussion om matens roll i konsten och vardagslivet. Vi samlar ihop bilder från tidningar, klipper klistrar. 2. Vi jobbar vidare med materialet. Nu väljer eleverna vad de vill göra för verk, och jobbar med skulptur eller måleri/collage under ledning av konstnären. 3. Slutförande av konstverk. Vi samlar ihop verken så att alla får se allas verk. Vi diskuterar verken, tar upp olika aspekter i fråga om idéinnehåll, utförande och uttryck.

Lokalbehov

En bildsal är en lämplig lokal.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Tidningar kans vara bra att ha. Saxar, hönsnät, tapetklister. Akrylfärg.

Obs! Konstnären tillgänglig mån - ons.

Konstnär
Johan Svensson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia
Period
19 augusti, 2019 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet