PROJEKT

Evig mat

Äta bör man, annars dör man!

Beskrivning

Äta bör man, annars dör man! Mat är livsviktigt men förgängligt – här gör vi den evig med konsten som verktyg!

Maten utgör människans mest grundläggande behov. Utan mat, inget liv. I projektet Evig mat utgår vi från hur maten har gestaltats i konsthistorien, och tar fasta på motsatsförhållandet mellan matens förgänglighet och konstens “evighet”. Med konsthistoriska verk som inspiration får eleverna själva skapa “evig mat” i en konstnärlig process där vi använder oss av skulptur, måleri och kollageteknik, beroende på vad eleverna föredrar.

Medan vi arbetar pratar vi om matens roll i konsten och samhället. Vilka bilder av mat möts vi av, och vad väcker den för känslor? Ofta är mat förknippad med lust, och bilder av mat kan fresta eller trigga oss. I reklam utnyttjas det genom förföriska visioner av mat, medan verkligheten ofta är en annan. Kan konsten förmedla en annan bild än reklamen? Maten vi äter är också ofta en klassmarkör, och när maten blir dyr, som nu, blir det särskilt tydligt. Olika människor har råd med och tillgång till olika slags mat, och det leder i sin tur till olika slags stigar i livet, hälsosamma eller inte. I projektet reflekterar vi nyfiket, kritiskt och utforskande kring mat med hjälp av det konstnärliga skapandet.

Målsättning

Eleverna får skapa egna verk i form av skulptur, målning eller kollage utifrån temat mat. På så vis får deltagarna möjlighet att utveckla och utforska sitt eget bild- och formspråk. Under projektet får eleverna också fundera över sitt eget förhållande till mat och den matkultur som präglar vår tid, samtidigt som de får insyn i såväl konsthistorien som samtidskonsten.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med en föreläsning där valda verk ur konsthistorien visas som på något sätt anknyter till mat. Vi diskuterar gemensamt matens roll i konsten och i vardagslivet.

Vi samlar material, tittar på bilder på mat från tidningar, klipper och klistrar.

Eleverna får själva välja vad de vill göra för verk och vad de vill använda för teknik och material: skulptur, där vi använder oss av tidningar, hönsnät och tapetklister, eller måleri/kollage. De arbetar självständigt men med handledning från mig.

Avslutningsvis samlar vi ihop våra verk, tittar på dem och diskuterar dem utifrån olika aspekter som idéinnehåll, utförande och uttryck.

Lokalbehov och teknik

Bildsal med möjlighet att visa bilder på projektor eller tv-skärm under föreläsningen.

Särskilt för detta projekt

Jag är tillgänglig måndagar till onsdagar.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema