FÄRG/FORM-GÖRA/OM

Beskrivning

Att ta sig utanför den traditionella ramen för vad som är en målning vid första tanke. Med avstamp i mitt egna konstnärliga arbete där jag jobbar med måleri som inte hänger på väggen utan letar sig ut i rummet och blir till skulpturer och installationer kommer eleverna få arbeta i stort format och med tekniker utanför penseln.
Med inspiration från konstnärer som bl.a Helen Frankenthaler, Vivian Suter, Katharina Grosse och Joan Mitchell som jag tänker att eleverna ska få titta på som förberedelse, innehåller workshopen även historia av framförallt kvinnliga konstnärer.
Arbetssättet är snabbt, intuitivt och slumpen spelar en stor roll. Jag vill att eleverna ska släppa fokuset på resultatet och istället ta tillvara på processen. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll. Det är själva görandet som ska stå i fokus och lärdomar man får i arbetet med just intuition och slump. Så mycket i skolan är resultatinriktat och jag vill att denna workshop ska utgöra en motpol.

Målsättning

Målet med uppdraget är att eleverna ska prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan".
Fokuset ligger på att arbeta med intuition och slump. Eleverna kommer också få med sig kunskap kring konstnärer som arbetat och arbetar med abstrakt konst.

Tillvägagångssätt

Innan workshopen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med abstrakt måleri.

Jag kommer innan eleverna börja jobba att visa ett antal arbetsmetoder jag har med färgen och verktygen och exempel på hur jag jobbar.

Därefter kommer eleverna under handledning och guidning av mig att arbeta med färger och verktygen på tygerna. Det kommer vara infärgningar, trycktekniker och sådant som faller eleverna själva i smaken. Målningarna har ingen fram eller baksida utan arbetas på som ett enda stycke. Fokuset ligger på processen och lärdomarna i den. Optimalt är att varje elev har varsitt lakan att arbeta på.

Vi kommer arbeta snabbt workshopen avslutas med att vi tittar på alla målningar och pratar om hur processen upplevdes istället för att fokusera så mycket på det färdiga resultatet.

Lokalbehov och teknik

Stor golvyta då det ska kunna gå att arbeta på golvet för de elever som kan. Bord- och/eller väggyta om behovet finns.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Gymnasie, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri

Tema

Handens kunskap, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →