FÄRG/FORM-GÖRA/OM

Region Stockholm

Målsättning

Målet med uppdraget är att eleverna ska prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan".
Fokuset ligger på att arbeta med intuition och slump. Eleverna kommer också få med sig kunskap kring konstnärer som arbetat och arbetar med abstrakt konst.

Beskrivning

Att ta sig utanför den traditionella ramen för vad som är en målning vid första tanke. Med avstamp i mitt egna konstnärliga arbete där jag jobbar med måleri som inte hänger på väggen utan letar sig ut i rummet och blir till skulpturer och installationer kommer eleverna få arbeta i stort format och med tekniker utanför penseln.
Med inspiration från konstnärer som bl.a Helen Frankenthaler, Vivian Suter, Katharina Grosse och Joan Mitchell som jag tänker att eleverna ska få titta på som förberedelse, innehåller workshopen även historia av framförallt kvinnliga konstnärer.
Arbetssättet är snabbt, intuitivt och slumpen spelar en stor roll. Jag vill att eleverna ska släppa fokuset på resultatet och istället ta tillvara på processen. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll. Det är själva görandet som ska stå i fokus och lärdomar man får i arbetet med just intuition och slump. Så mycket i skolan är resultatinriktat och jag vill att denna workshop ska utgöra en motpol.

Tillvägagångssätt

Innan workshopen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med abstrakt måleri.
Jag kommer innan eleverna börja jobba att visa ett antal arbetsmetoder jag har med färgen och verktygen och exempel på hur jag jobbar. Därefter kommer eleverna under handledning och guidning av mig att arbeta med färger och verktygen på tygerna. Det kommer vara infärgningar, trycktekniker och sådant som faller eleverna själva i smaken. Målningarna har ingen fram eller baksida utan arbetas på som ett enda stycke. Fokuset ligger på processen och lärdomarna i den.
Optimalt är att varje elev har varsitt lakan att arbeta på.
Vi kommer arbeta snabbt workshopen avslutas med att vi tittar på alla målningar och pratar om hur processen upplevdes istället för att fokusera så mycket på det färdiga resultatet.

Lokalbehov

Stor golvyta då det ska kunna gå att arbeta på golvet för de elever som kan. Bord- och/eller väggyta om behovet finns.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Nina Ölund Noreskär: Måleri i det utvidgade fältet
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Gymnasie, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstkarta lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia
Period
14 mars, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
9450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4725 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet