Från blobb till karaktär

Gör en blobb med personlighet! I det här projektet utvecklar vi en abstrakt form till karaktärer – bara fantasin sätter gränser!

Gör en blobb med personlighet! I det här projektet utvecklar vi en abstrakt form till karaktärer – bara fantasin sätter gränser!

Beskrivning

Hur kan man göra för att sätta igång kreativiteten och fantasin? I projektet Från blobb till karaktär tränar vi på att rita konturer med utgångspunkt i en abstrakt form, en “blobb”. Med lite linjer runt formen förvandlas den snart till en figur, och fantasin tar fart! Vi utvecklar figurerna i lera och tränar på att hitta formen så att figuren inte längre är platt. Hur ser baksidan ut? Kan vi lägga till något som gör att vår figur får en personlighet? Tillbaka till ritbordet – vi ritar av vår figur från ett nytt perspektiv och ser var ljuset landar!

Under projektets gång berättar jag också om mitt arbete som illustratör och hur min process kan se ut när jag skapar en bild, till exempel hur ett litet streck kan mynna ut till en hel bildberättelse.

Målsättning

I slutet av projektet har eleven utvecklat en karaktär i både 3D och 2D, som de senare kan arbeta vidare med i svenskundervisningen genom att fortsätta att utveckla figurens historia och personlighet. I bildundervisningen kan man låta eleverna placera in sina figurer i en miljö, antingen på papper eller i en tredimensionell miljö. De får med sig insikter om hur en illustratörs arbetsprocess kan se ut och hur man med enkla medel kan väcka kreativiteten, samtidigt som de får pröva på att skapa i lera och teckna av ett objekt i olika perspektiv.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att måla ett antal “blobbar” med vattenfärg och pensel. Medan “blobbarna” torkar berättar jag kortfattat om mig, vad en illustratör gör och hur min arbetsprocess kan se ut.

Jag visar hur man med ett par enkla linjer kan teckna fram olika djur och hur man kan ge figurer olika uttryck.

När “blobbarna” torkat försöker vi hitta konturer, öron, ögon, nos och så vidare. Blobben förvandlas till en figur.

Eleverna får välja ut någon eller några av sina figurer som de vill arbeta vidare med. Vi går över till lera och formar våra figurer så att de blir tredimensionella. Kanske lägger man till något attribut, som horn, taggar, en hatt och så vidare.

När eleven känner sig nöjd går vi tillbaka till papper och ritar av lerfiguren, men nu från ett annat håll. Vi tittar på hur skuggor faller och försöker att föra över det till teckningen så att figuren framstår som tredimensionell, även på papper. Man kan också lägga till mönster, texturer, rörelse och på så vis ge karaktären mer liv.

Lokalbehov och teknik

Bildsal eller annat klassrum som tål färg och lera. Projektor eller skärm att visa bilder på samt whiteboard eller någon annan tavla där jag kan rita behövs.

Särskilt för detta projekt

Det material som används i projektet är vattenfärg och papper, självtorkande lera eller modellera, svarta konturpennor, pennor i olika färger samt blyertspennor, gärna med lite olika mjukhetsgrad.

Maja Lindberg

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Illustration, Lera

Tema

Handens kunskap, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →