Härifrån till framtiden

Vad vill du ta med dig in i framtiden? Vi skapar symboliska föremål i trä, färg och ståltråd! Vad vill du ta med dig in i framtiden? Vi skapar symboliska föremål i trä, färg och ståltråd!

Vad vill du ta med dig in i framtiden? Vi skapar symboliska föremål i trä, färg och ståltråd! Vad vill du ta med dig in i framtiden? Vi skapar symboliska föremål i trä, färg och ståltråd!

Beskrivning

I projektet Härifrån till framtiden jobbar vi med att skapa föremål som får symbolisera det vi känner är viktigt att bevara för framtiden. Vad vill du ta med dig som ett minne från ditt liv här och nu?

Som konstnär arbetar jag med mönster och ornament, och jag har under många år undersökt hur vi associerar till olika former och färger. Här tittar vi på symboler och piktogram, färgers betydelse och hur man kan kombinera en form med färg för att få fram sitt budskap. Eleverna får fundera över vilka föremål som känns särskilt viktiga för dem och varför just de föremålen känns viktiga, värdefulla och svåra att skiljas från. Vi gör en gemensam brainstorming där eleverna får komma med egna förslag på vad de vill ta med sig in i framtiden, och jag visar exempel på den estetiska processen och hur man kan jobba med att överföra en idé till ett föremål. Eleverna skapar egna alster i trä som sedan sammanfogas till en mobil som kan sättas upp i klassrummet.

Målsättning

Eleverna blir medvetna om möjligheten att skapa ett objekt med ett personligt och konstnärligt innehåll. De lär sig om symbolik och färg, och via processen från en egen idé till ett färdigt alster tydliggörs vad en konstnärlig process kan bestå av. Projektet resulterar i ett gemensamt och unikt konstverk där likheter och olikheter framträder. Det gemensamma verket kan fungera som en utgångspunkt att diskutera kring i klassen, till exempel kring projektets frågeställningar – vad man vill bevara för framtiden, och hur man kan arbeta med symboler.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mitt arbete som konstnär och håller en kort föreläsning om symboler och färg.

Vi gör en gemensam brainstorming och skriver upp på en tavla.

Alla gör ett par skisser och vi har en snabb genomgång av dem.

Eleverna tillverkar sina egna alster i trä och färgsätter dem.

Vi tillverkar en mobilstomme och sammanfogar elevernas individuella verk till en mobil som kan sättas upp i klassrummet eller på en annan plats på skolan.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum, träslöjdssal eller bildsal med tavla att skriva på och möjlighet att visa digitala bilder. Trä, färg och ståltråd.

Särskilt för detta projekt

Jag skickar en introduktion i form av ett bildspel till klassen så att de kan förbereda sina tankar inför projektet.

Ulrika Swärd

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Trä, Grupprocess

Tema

Du i världen, Tiden

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Halland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.