Krokiga krokofanter

Västra Götalandsregionen

Målsättning

I workshopen Krokiga krokofanter får eleverna skapa fantasidjur med klipp-och-klistra-teknik. Med fokus på eget skapande undersöker vi kreativitet, berättande och bildanalys.

Beskrivning

Många gånger kan både barn och vuxna uttrycka att vi inte kan rita eller uttrycka oss konstnärligt just för att vi inte tycker oss kunna rita eller måla vackert. Collagetekniken passar utmärkt för detta då den enkelt och utan större svårigheter möjliggör skapande av bilder där sammansättningar av olika bilder skapar spännande möten. Kreativiteten tar oss också in på nya vägar genom att vi inspireras av bilderna under vägens gång, nya val görs för varje klipp och vi vet inte vid workshopens början hur slutresultatet ska bli.

Tillvägagångssätt

Workshopen är indelad i två delar där vi inleder med en kort presentation av hur man kan skapa roliga, vackra, fantasifulla och oväntade bildvärldar. Vi visar exempel från böcker som de flesta barn redan känner till (som till exempel Alfons Åberg).
I den skapande delen får barnen göra egna fantasidjur med material som vi har med oss. Barnen arbetar två och två och får mappar med bilder av djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika djur! Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och utmana barnen att våga testa det oväntade. Skulle djuret kunna ha fötter på huvudet? Hur ser det då ut när den springer?
När bilden är färdig får barnen skriva om sina djur. Vi har med oss formulär som barnen får fylla i och stöttar självklart de som inte kommit så långt i skrivandet. Det brukar bli många roliga, knasiga och dramatiska historier om de helt nya djuren som klassen senare kan använda som utgångspunkt för uppgifter i framtida lektioner.

Lokalbehov

Vanligt klassrum med möjlighet för barnen att arbeta parvis vid bord. Tillgång till projektor för inledande presentation.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Denna workshop är tänkt för Åk F-2 och en liknande finns för 3-6 (Skruvade planeter) men workshopen kan anpassas efter era specifika behov och önskemål. Den kan exempelvis också göras i halvklass.
Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ner enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

Konstnär
Elias Björn
Konstnärscentrum Väst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, Fysik
Period
18 januari, 2021 - 22 december, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet