PROJEKT

Krokiga krokofanter

Vi skapar nya arter av djur med hjälp av kollageteknik!

Beskrivning

Vad kan vi hitta på för nya arter när vi släpper loss vår kreativitet? I Krokiga krokofanter arbetar vi parvis med att skapa egna fantasidjur med klippa-och-klistra-teknik. Kollagetekniken hjälper oss att förhålla oss prestigelöst till skapandet och möjliggör möten mellan olika spännande bilder. Ingen vet vid träffens början hur slutresultatet ska bli: vi inspireras av bilderna under resans gång, gör nya val för varje klipp och uppmuntras att våga testa det oväntade. Resultatet blir ofta roligt, knasigt och dramatiskt!

Förutom att skapa sina egna fantasidjur som kollage får eleverna också i uppgift att beskriva de nya arterna som uppstår. Vi utvecklar vår kreativitet, vårt berättande och vår bildanalys, och vi får uppleva hur man med fantasins hjälp kan föreställa sig en annan värld.

Målsättning

Eleverna får lära sig kollageteknik och utvecklar sin fantasi och kreativitet genom att skapa egna fantasidjur. Eleverna får också insyn i hur man skapar fantasifulla bildvärldar, och vi övar oss i berättande och bildanalys. De får också lära sig att kommunicera och kompromissa när de arbetar i par. De får pröva på att vägledas av kreativitet, intuition och slump under arbetets gång, med fokus på att skapa prestigelöst och med öppet sinne.

Tillvägagångssätt

Jag inleder med en presentation av hur man kan skapa roliga, vackra, fantasifulla bildvärldar utifrån exempel från böcker som många barn känner till, exempelvis Alfons Åberg.

Vi skapar! Eleverna får arbeta två och två med att göra egna fantasidjur av material som jag har med mig, med bilder av olika djur. Alla arbetspar får olika djur och får fritt testa sig fram.

När eleverna har skapat sina djur får de skriva fakta om djuren utifrån formulär som jag har med mig. Jag stöttar de elever som behöver hjälp med skrivandet.

Vi håller en avslutande redovisning och berättar för varandra om våra djur.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum där eleverna kan arbeta parvis vid borden samt tillgång till projektor för inledande presentation.

Särskilt för detta projekt

Detta projekt är utformat för årskurs F-2. Ett liknande projekt finns för 3-6 (Skruvade planeter), men projektet kan anpassas efter era specifika behov och önskemål. Den kan göras i halvklass eller helklass med en respektive två konstnärer. Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ned enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema