Krokiga krokofanter

Beskrivning

Många gånger kan både barn och vuxna uttrycka att vi inte kan rita eller uttrycka oss konstnärligt just för att vi inte tycker oss kunna rita eller måla vackert. Collagetekniken passar utmärkt för detta då den enkelt och utan större svårigheter möjliggör skapande av bilder där sammansättningar av olika bilder skapar spännande möten. Kreativiteten tar oss också in på nya vägar genom att vi inspireras av bilderna under vägens gång, nya val görs för varje klipp och vi vet inte vid workshopens början hur slutresultatet ska bli.

Målsättning

I workshopen Krokiga krokofanter får eleverna skapa fantasidjur med klipp-och-klistra-teknik. Med fokus på eget skapande undersöker vi kreativitet, berättande och bildanalys.

Tillvägagångssätt

Workshopen är indelad i två delar där vi inleder med en kort presentation av hur man kan skapa roliga, vackra, fantasifulla och oväntade bildvärldar. Vi visar exempel från böcker som de flesta barn redan känner till (som till exempel Alfons Åberg).

I den skapande delen får barnen göra egna fantasidjur med material som vi har med oss. Barnen arbetar två och två och får mappar med bilder av djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika djur! Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och utmana barnen att våga testa det oväntade. Skulle djuret kunna ha fötter på huvudet? Hur ser det då ut när den springer? När bilden är färdig får barnen skriva om sina djur. Vi har med oss formulär som barnen får fylla i och stöttar självklart de som inte kommit så långt i skrivandet. Det brukar bli många roliga, knasiga och dramatiska historier om de helt nya djuren som klassen senare kan använda som utgångspunkt för uppgifter i framtida lektioner.

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum med möjlighet för barnen att arbeta parvis vid bord. Tillgång till projektor för inledande presentation.

Särskilt för detta projekt

Denna workshop är tänkt för Åk F-2 och en liknande finns för 3-6 (Skruvade planeter) men workshopen kan anpassas efter era specifika behov och önskemål. Den kan exempelvis också göras i halvklass.
Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ner enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

Elias Björn

Årskurs

Förskola, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Illustration

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, Fysik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →