Måla fult

Vi utmanar våra inre kritiker och leker fram annorlunda målningar!

Vi utmanar våra inre kritiker och leker fram annorlunda målningar!

Beskrivning

Vad hade hänt om Picasso, Hilma af Klint eller Jean-Michel Basquiat bara hållit sig till att försöka måla “fint”, det vill säga måla verkligheten så naturtroget som möjligt? Att gå utanför gränserna för vad som anses fint är det som många gånger utvecklat konsten och utvidgat vår värld och synen på konst. I projektet Kan konstnären måla “fult”? utmanar vi våra föreställningar om fint och fult måleri.

Vi bjuder in den inre kritikern i processen, den som berättar för oss om vår egen förmåga att måla. Vad tror vi att vi kan och inte kan, och hur har vi lärt oss det? Genom att göra olika lekfulla övningar med färg, pensel och andra föremål går vi bortom den individuella prestationen. Vi leker med att måla annorlunda, med andra mål än att “måla fint”, och lyssnar till vad den inre kritikern har att säga då. Vi lär oss om hur man kan fortsätta skapa konstnärligt även när det känns svårt och när lusten tryter, och om hur man kan använda sig av det “fula” måleriet för att göra nya konstnärliga upptäckter!

Målsättning

Eleverna får pröva på att måla på ett annorlunda, nyfiket och lekfullt sätt, där vi släpper tanken på att måla “fint” eller korrekt. Då många barn slutar att måla när den inre kritikerns röst blir för högljudd är förhoppningen att de här ska få strategier att handskas med den, avdramatisera den och ta ifrån den dess makt. Projektet förmedlar till eleverna att kreativt skapande handlar om mer än resultat, att man kan och får fortsätta vara konstnär även när det känns svårt, och att deras kreativa uttryck är en mänsklig rättighet och en viktig del av att vara människa.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mitt konstnärskap och mitt måleri. Vi funderar på om jag målar “fint” eller “fult” och om det spelar någon roll. Jag ger exempel på hur min egen självkritiska röst kan låta. Vi tittar också på hur måleriet har förändrats genom konsthistorien och hur många konstnärer som slutat försöka måla “fint” eller “rätt” har varit de som skapat helt nya uttryckssätt och utvecklat vad vi idag ser som konst.

Vi gör måleriövningar där vi utmanar våra föreställningar om hur man ska måla för att det ska bli fint. Vi målar med “fel” hand, vi målar med en spik istället för pensel, vi målar med en kompis hand, vi målar av kompisens målning som den målade med fel hand…

Vi bjuder in våra inre kritiker i processen och målar (i text) vad de har att säga över en av våra målningar. Sedan utforskar vi andra ord och känslor som kan beskriva målningarna: kul, intressant, häftig, rolig, vacker, ovanlig, söt, annorlunda, konstig, läskig…

Avslutningsvis tejpar vi upp våra målningar i klassrummet och har vernissage.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med plats för eleverna att sitta och måla enskilt.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 7-9, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri

Tema

Känslor, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.