PROJEKT

Mini till MEGA

När blir något ett konstverk?

Beskrivning

Vad är vävning? När blir något ett konstverk? Hur kan jag uttrycka mig konstnärligt? I Mini till MEGA får eleverna en inblick i vävningens historia och uttryck i konsten. I projektet skapar eleverna individuella vävar, som sedan kopplas samman till ett stort gemensamt konstverk. Alla Trådverkets projekt har återbruk och hållbarhet som övergripande tema, och i Mini till MEGA fokuserar vi även på det konstnärliga uttrycket och hur det kan utvecklas - den konstnärliga processen, från skiss till ett konstverk.

Målsättning

Genom att göra vävramar av gamla kartongbitar får eleverna lära sig hur de kan skapa sina egna verktyg genom att återbruka material. Att undersöka vävteknik och textila material ökar elevernas förståelse för hur textil - en byxa eller en filt, är konstruerad och vad den kan bestå av. Vi lär oss på ett kreativt och lustfyllt sätt om vävning, hållbarhet och återbruk, samtidigt som alla får skapa sin egen del i ett stort konstverk. Projektets fokus ligger i kreativiteten, den konstnärliga processen, och att få utforska det individuella i det kollektiva.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med en presentation där vi berättar vad projektet kommer att innehålla, och berättar kort om vilka vi och Trådverket är.

Bildvisning och diskussion om vad textilkonst är och hur textilt spillmaterial kan bli något nytt och användbart. Vi diskuterar vad individuellt respektive kollektivt är, och hur det förhåller sig till konst.

Eleverna får undersöka motsatserna individuellt och kollektivt i en gruppövning.

Vi samlar ihop tankarna kring övningen, och ställer oss frågan - hur kan mitt individuella uttryck överföras i väven? Är det en särskild färg, en form, eller ett mönster?

Vi fortsätter med att visa exempel på olika vävtekniker och ger en demonstration i att väva tuskaft – den vanligaste tekniken – som eleverna sedan får undersöka i sina vävar.

Eleverna arbetar individuellt med sina kartongvävar. Vi bistår med hjälp och tips, visar andra vävtekniker för de som vill testa.

Vi avslutar projektet med att lägga ut alla vävarna bredvid varandra. Utifrån det har vi frågestund och utvärdering. Hur kändes det? Vad var lätt, och vad var svårt? Har vi lärt oss något nytt? Hur skulle alla vävarna kunna sättas ihop?

Lokalbehov och teknik

Projektor och projektorduk alternativt bildskärm

Bord och stolar till alla elever

Utrymme för gruppövning

Särskilt för detta projekt

Några veckor innan projektet börjar, levererar vi material och instruktionsvideo till skolan, så att eleverna kan förbereda varsin kartongväv som de sedan kommer att använda i projektet.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema