Naturfoto

Fånga naturen genom kamerans lins! Vi går ut i närområdet och fotograferar naturen både nära och på avstånd.

Fånga naturen genom kamerans lins! Vi går ut i närområdet och fotograferar naturen både nära och på avstånd.

Beskrivning

Hur brukar naturen återges inom fotografiet? Vad anlägger vi för blick på vår omgivning, och vad har vi för föreställningar och idéer om vad som är natur?

I projektet Naturfoto går vi bort från det traditionella naturfotot med knivskarpa bilder på fåglar i motljus. Istället tränar vi på att med hjälp av ljus, skuggor, vinklar och speglingar gestalta en plats eller en känsla. Vi tittar både på helheten, den stora bilden, och går riktigt nära för att bli medvetna om hur blommor, blad, kottar och knoppar verkligen ser ut. Vi prövar olika perspektiv och letar efter fantasifulla former och figurer. Vi pratar om årstidernas växlingar, om hur ljuset och färgerna skiljer sig åt och om att röra sig varsamt i naturen.

Det eleverna lär sig om hur bilder skapas i projektet kan de senare använda sig av när de tar andra fotografier, och för att analysera andra bilder de stöter på.

Målsättning

Eleverna får vara ute i och uppleva naturen och förhoppningsvis se den på ett nytt sätt. De får öva på hur man med enkel kamerateknik kan skapa olika uttryck och stämningar. Vi arbetar med grunderna i den fotografiska bildens språk, och jag introducerar begrepp som bildkomposition, ljusbehandling, perspektiv och utsnitt.

Tillvägagångssätt

Jag börjar med att presentera mig själv, går igenom olika fotografiska tekniker och visar exempel på naturfotografi.

Eleverna arbetar i grupper om 2-4 personer med bilduppgifter. Vi fotograferar med skolans iPads eller egna mobiler, och vi rör oss i ett naturområde eller park i skolans närhet.

Eleverna får bilduppgifter där de får försöka berätta om en plats, en känsla, sig själva eller en vän genom att använda naturmiljön och de fotografiska verktyg jag visar, som ljus, skuggor, speglingar och perspektiv.

I slutet av projektet pratar vi tillsammans om fotografierna och hur eleverna har löst bilduppgifterna. Vilka tekniker valde de, och varför? Vad vi har upplevt under dagen?

Lokalbehov och teknik

Vi fotograferar i skolans närområde. Introduktionen och den avslutande presentationen kan göras både inom- och utomhus. Om temperaturen tillåter att vi är utomhus hela projektet spänner jag upp ett tillfälligt sol-/regnskydd. På vintern börjar och avslutar vi inomhus, men fotograferar ute.

Särskilt för detta projekt

Då vi fotograferar utomhus behöver eleverna klä sig efter väder.

Maria Rosenlöf

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess

Tema

Du och naturen, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →