NATURFOTO

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Målsättning

Målet är att vara ute i naturen, att se och uppleva den och att öva på hur vi med enkel kamerateknik kan skapa olika uttryck och stämningar. Vi fotograferar naturen och arbetar med grunderna i den fotografiska bildens språk. Jag introducerar begrepp som bildkomposition, ljusbehandling, perspektiv, utsnitt mm.

Beskrivning

Min workshop i naturfoto innebär inte traditionellt naturfoto med knivskarpa bilder på fåglar i motljus. Istället tränar vi på att med hjälp av ljus, skugga, vinklar och speglingar berätta om en känsla eller om platsen. Vi tittar både på helheten och går riktigt nära, blir medvetna om hur blommor, blad, kottar och knoppar verkligen ser ut. Vi prövar olika perspektiv och letar fantasifulla former och figurer. Vi pratar om årstidernas växlingar, om hur ljuset och färgerna skiljer sig åt och om att röra sig varsamt i naturen.
Det eleverna lär sig om hur bilder byggs i denna fotoworkshop kan de senare applicera på annat de fotograferar och för att analysera andra bilder.

Tillvägagångssätt

Vi rör oss i ett naturområde eller park i skolans närhet. Innan vi börjar går jag igenom olika sätt att fotografera på och visar exempel. Eleverna får bilduppgifter som vi sedan pratar om hur de har löst i en gemensam avslutande presentation. Eleverna fotograferar med skolans iPads eller egna mobiler och arbetar i grupper om 2-4 elever i varje grupp. Introduktionen och den avslutande presentationen kan göras både inom- och utomhus. Om temperaturen tillåter att vi är utomhus hela workshopen spänner jag upp ett tillfälligt sol-/regnskydd. Är det vinter börjar och avslutar vi inomhus, men fotograferar ute.

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna har kläder för väder och tar med paraplyer om det regnar.

Konstnär
Maria Rosenlöf
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto
Skolämne
Bild, Biologi, Samhällskunskap
Period
06 april, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
8700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4350 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet