NATURFOTO

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Målsättning

Målet är att vara ute i naturen, att öva oss på att se och på hur vi med enkel kamerateknik kan skapa olika uttryck och stämningar. Vi fotograferar i naturen och arbetar med grunderna i den fotografiska bildens språk. Jag introducerar begrepp som bildkomposition, ljusbehandling, perspektiv, utsnitt mm.

Beskrivning

Min workshop i naturfoto innebär inte traditionellt naturfoto med knivskarpa bilder på fåglar i motljus. Istället tränar vi på att med hjälp av ljus, skugga, vinklar och speglingar berätta om en känsla eller plats. Vi tittar både på helheten och går riktigt nära, blir medvetna om hur blommor, blad, kottar och knoppar verkligen ser ut. Vi prövar olika perspektiv och letar fantasifulla former och figurer. Vi pratar om årstidernas växlingar, om hur ljuset och färgerna skiljer sig åt och om att röra sig varsamt i naturen.
Det eleverna lär sig om hur bilder byggs i denna fotoworkshop kan de senare applicera på annat de fotograferar och för att analysera andra bilder.

Tillvägagångssätt

Vi rör oss i ett naturområde eller park i skolans närhet. Innan vi börjar går jag igenom olika sätt att fotografera på och visar exempel. Eleverna får bilduppgifter som vi sedan pratar om hur de har löst i en gemensam avslutande presentation. Vi fotograferar med iPads och arbetar i grupper om 2-4 elever i varje grupp. Om det regnar tar vi med oss paraplyer för att skydda paddan och undvika regndroppar på linsen. Introduktionen och den avslutande presentationen kan göras inom- eller utomhus, hur ni vill. Om temperaturen tillåter att vi är utomhus hela workshopen spänner jag upp ett tillfälligt sol- och regnskydd. Är det vinter börjar och avslutar vi inomhus, men fotograferar ute.

Lokalbehov

Som kameror används helst skolans iPads då det blir enklare att se varandras bilder på en lite större skärm än mobiler.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna har kläder för väder och tar med paraplyer om det regnar.

Konstnär
Maria Rosenlöf
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Foto
Skolämne
Bild, Biologi, Samhällskunskap
Period
06 april - 20 december, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)
Prissättning
7700 kr exl. moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet