Naturfoto

Beskrivning

Min workshop i naturfoto innebär inte traditionellt naturfoto med knivskarpa bilder på fåglar i motljus. Istället tränar vi på att med hjälp av ljus, skugga, vinklar och speglingar berätta om en känsla eller om platsen. Vi tittar både på helheten och går riktigt nära, blir medvetna om hur blommor, blad, kottar och knoppar verkligen ser ut. Vi prövar olika perspektiv och letar fantasifulla former och figurer. Vi pratar om årstidernas växlingar, om hur ljuset och färgerna skiljer sig åt och om att röra sig varsamt i naturen. Det eleverna lär sig om hur bilder byggs i denna fotoworkshop kan de senare applicera på annat de fotograferar och för att analysera andra bilder.

Målsättning

Målet är att vara ute i naturen, att se och uppleva den och att öva på hur vi med enkel kamerateknik kan skapa olika uttryck och stämningar. Vi fotograferar naturen och arbetar med grunderna i den fotografiska bildens språk. Jag introducerar begrepp som bildkomposition, ljusbehandling, perspektiv, utsnitt mm.

Tillvägagångssätt

Vi rör oss i ett naturområde eller park i skolans närhet.

Innan vi börjar går jag igenom olika sätt att fotografera på och visar exempel.

Eleverna får bilduppgifter som vi sedan pratar om hur de har löst i en gemensam avslutande presentation.

Eleverna fotograferar med skolans iPads eller egna mobiler och arbetar i grupper om 2-4 elever i varje grupp.

Introduktionen och den avslutande presentationen kan göras både inom- och utomhus. Om temperaturen tillåter att vi är utomhus hela workshopen spänner jag upp ett tillfälligt sol-/regnskydd. Är det vinter börjar och avslutar vi inomhus, men fotograferar ute.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Eleverna har kläder för väder och tar med paraplyer om det regnar.

Maria Rosenlöf

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →