Precious Trash Remake

Beskrivning

Föredrag och workshop på temat kläder och konsumtion. Vi använder oss av våra avlagda kläder och skapar nytt av det vi annars skulle slänga. Projektet avslutas vid önskemål med modevisning.

Målsättning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Kanske behöver vi inte köpa nytt, utan återanvända det vi har i överflöd – begagnade kläder.

Tillvägagångssätt

Ta med dina favoritkläder som blivit för små, gått sönder, fått fläckar eller kläder som du bara tröttnat på. Du kan upcycla ditt klädesplagg med nya detaljer eller så kan du sy om de till en väska, mössa, halsduk eller annat. Med flera olika plagg kan du också kombinera och sätta ihop ett helt nytt plagg.

Lokalbehov och teknik

- Möjlighet att visa bilder och film på storbildsskärm.
- Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.

Särskilt för detta projekt

Material och utrustning
Eleverna tar med sina egna kasserade kläder, alternativt kvarglömda kläder från skolan.
Övrigt återbruksmaterial och sömnadsmaterial ingår.
Utrustning ingår (utöver symaskiner)

Förkunskaper
Baskunskaper på symaskin, raksöm, sicksack, fästa tråd o.s.v.

Vid resor utanför Sörmland och Stockholm utgår reseersättning.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Process & tema lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Konstnärlig metod och material

Textil

Tema

Hållbarhet och återbruk

Relaterade skolämnen

Historia, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

41450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →