PRECIOUS TRASH REMAKE – digital workshop

Beskrivning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Kanske behöver vi inte köpa nytt, utan återanvända det vi har i överflöd – begagnade kläder. I den här workshopen använder vi oss av våra avlagda kläder och skapar nytt av det vi annars skulle slänga. Ta med dina favoritkläder som blivit för små, gått sönder, fått fläckar eller kläder som du bara tröttnat på. Du kan upcycla ditt klädesplagg med nya detaljer eller så kan du sy om de till en väska, mössa, halsduk eller annat. Med flera olika plagg kan du också kombinera och sätta ihop ett helt nytt plagg.

Målsättning

Målsättningen är att medvetandegöra eleverna om frågor om hållbarhet. Vi använder oss av våra avlagda kläder och skapar nytt av det vi annars skulle slänga.

Tillvägagångssätt

Tillfälle 1
Digitalt föredrag på temat kläder och konsumtion.
Digital introduktion och instruktion till hur man kan sy nytt av gamla kläder.
Inspiration och idéer
Diskussion om kläder och konsumtion

Tillfälle 2 och 3
Digital handledning en och en.

Tillfälle 4
Presentation och genomgång av arbete

Lokalbehov och teknik

- Möjlighet till digital uppkoppling, samt storbildsskärm.
- Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.

Särskilt för detta projekt

Behöver finnas på skolan:
- Symaskiner och sybehör.
- Begagnade och kasserade kläder.
- Baskunskaper på symaskin, raksöm, sicksack, fästa tråd o.s.v.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Textil

Tema

Hållbarhet och återbruk

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Gävleborg, Region Halland, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Blekinge, Region Gotland, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →